De Vlaamse Regering formuleerde in het Regeerakkoord 2019-2024 een CO2-reductiedoelstelling en energiebesparingsdoelstelling voor de gebouwen en technische infrastructuur van de lokale besturen:

  • Reductie van CO2-emissies met 40% in 2030;
  • Jaarlijkse primaire energiebesparing van 2,09% vanaf 2020.

Deze doelstellingen geven een invulling aan de voorbeeldfunctie van lokale besturen in de energietransitie.   Een belangrijke eerste stap is de gebouw inventarisatie en monitoring van de verbruiken, volgens het toepassingsgebied dat eerder werd gecommuniceerd en waarvoor alle lokale besturen aan de slag gingen.  

Los van de individuele vragen en antwoorden allerhande, organiseren Fluvius en VVSG - Netwerk Klimaat een aantal informatiesessies.   Meer dan 230 personen hebben zich daarvoor aangemeld. 

Op dinsdag 25/1 (10u - 11:30u) is de derde en laatste infosessie, waarop het wat en waarom wordt toegelicht met ruimte voor vragen.  De agenda vindt u hieronderaan. 

Inschrijven kan nog steeds, via deze link naar het aanmeldingsformulier, moest dat vanuit uw lokaal bestuur nog niet gebeurd zijn. 

Graag tot dan! 

Vriendelijke groeten 

VVSG - Netwerk Klimaat

Agenda infosessie dinsdag 25/1 tussen 10-10-11:30 :

  1. Verwelkoming en inleiding (Netwerk klimaat)
  2. P0 lijsten inhoudelijk – historiek (Fluvius)
  3. Gebruik E-lyse – EMS2.0 (Fluvius)
  4. Maatregelen en energiediensten (Fluvius)
  5. Aan de slag met de data (Fluvius)
  6. Vraag & antwoord