Hoe kan je de mobiliteitseffecten van nieuwe projecten inschatten? Waar moet je op letten en wat zijn de geschikte methoden? Hoe kan je zelf een kwalitatieve studie uitvoeren? 

Tijdens deze opleiding stellen we 3 instrumenten voor die je hierbij kunnen helpen. Met de mobiliteitstoets doe je een eerste screening van de effecten. Het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) gaat na welke impact de maatregelen hebben op de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid. Ten slotte verruimen we onze blik met het milieu-effectenrapport (MER).  

Programma

Download het programma van lesdag 1

Download het programma van lesdag 2

Wat leer je?

  • Het algemene kader van mobiliteitseffecten toelichten en uitleggen hoe de beoordeling hiervan in de praktijk werkt via de mobiliteitstoets, het mobiliteitseffectenrapport of het milieueffectenrapport.
  • De mobiliteitstoets kunnen gebruiken om mobiliteitseffecten te beoordelen.
  • Een eenvoudig mobiliteitseffectenrapport kunnen opmaken aan de hand van de voorgestelde methoden en technieken.
  • Relevante beleidsconclusies kunnen trekken uit een mobiliteitstoets en mobiliteitseffectenrapport.
  • Kunnen uitleggen aan welke kwaliteitsvereisten een MOBER moet voldoen.
  • De kwaliteit van een mobiliteitstoets en een mobiliteitseffectenrapport kunnen beoordelen.

Voor wie?

Iedereen die professioneel of uit interese bezig is met de beoordeling van verkeers- en mobiliteitseffecten en de opmaak van mobiliteitstoetsen en MOBER's.

Organisatie

VSV in samenwerking met PCVO Limburg (afeling verkeerskunde), vertegenwoordigd door Joris Willems en studiebureau SUUNTA, vertegenwoordigd door Enid Zwerts.

Contactpersoon

Eveline Vangeel - 015 63 14 07 - eveline.vangeel@vsv.be - www.vsv.be

Inschrijven op deze dagen

De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Sessies

12 maa '20
24 maa '20