Landelijke wegen zijn een vaak vergeten categorie bij de opmaak van mobiliteitsplannen en de wegencategorisering. Het zijn meestal lokale wegen type III, maar met welke (gewenste) functie, voor welk (gewenst) gebruik en onder welke vorm is veel minder duidelijk. 

Op deze studiedag willen we de landelijke wegen een plaats geven. In eerste instantie bekijken we de rol die ze kunnen spelen bij de opmaak van de wegencategorisering. Vervolgens vertellen een aantal sprekers over methodieken die toegepast kunnen worden om een duidelijke rol en functie te geven aan deze landelijke wegen. Van daaruit is de link snel gelegd naar de inrichting van deze landelijke wegen. 

Tijdens deze opleiding

  • verwerf je inzicht in de rol van landelijke wegen in de wegencategorisering,
  • leer je methodieken of afwegingskaders kennen om zelf aan de slag te gaan met landelijke wegen,
  • krijg je inzicht verwerven in mogelijke inrichtingen van landelijke wegen.

Na deze opleiding

  • begrijp je de context waarin mobiliteit op landelijke wegen zich afspeelt,
  • kan je de toepassing van mogelijke inrichtingen afwegen naar functie en gebruik.

Voor wie?

Iedereen die zich professioneel bezighoudt met mobiliteit en een duidelijke functie en inrichting wil geven aan landelijke wegen.

Organisatie

VSV in samenwerking met SUUNTA

Contactpersoon

Karen Foubert - 015 63 14 00 - karen.foubert@vsv.be - www.vsv.be

Inschrijven voor deze dag

De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Sessies

17 jan '20