Hoe verbeteren we het fietscomfort met kleine maatregelen? In deze opleiding bekijken we verschillende opties zoals het vermijden van haakse bochten, bultjes en gootjes. Hoe gaan we om met paaltjes en wegmarkeringen op het fietspaden? En wat zijn de regels i.v.m. oversteekplaatsen en bebording?

Wat leer je?

  • Je kan uitleggen waarom voor kleine maatregelen een grote rol is weggelegd in het lokaal fietsbeleid en je kan dit staven met voorbeelden.
  • Je weet welk meetinstrument welke gegevens genereert en je kan er conclusies uit trekken om het fietscomfort te verbeteren.
  • Je kan bepalen waar welke kleine maatregelen voor meer comfort kunnen zorgen.
  • Je gaat naar huis met aanbevelingen voor comfortingrepen op je eigen werkterrein.

Download het programma

Voor wie?

Iedereen die wil inzetten op comfortabel fietsen, medewerkers van steden en gemeenten, provincies, studieadviesbureaus, MOW en AWV.

Partners

Voor deze opleiding doet de VSV beroep op Tina Caers, verantwoordelijke Team Fietsbeleid van de provincie Antwerpen.

Contactpersoon

Karen Foubert - 015 63 14 00 - karen.foubert@vsv.be - www.vsv.be 

Inschrijven op deze dag 


De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Sessies

14 feb '20