In het najaar werken de lerende netwerken afvalbeleid verder op de thema’s en vragen uit de ontmoetingen in het voorjaar. In de voormiddag brengen we een integraal voorbeeld van een gemeente, daarna komen twee thematische sprekers aan bod. Er is ook tijd voor uitwisseling en actieve deelname. Je kan kiezen om in te schrijven voor het integraal voorbeeld en/of de thematische sprekers. Milieuambtenaren, verantwoordelijken afval schepenen van milieu en afval, personeel van de afvalintercommunales zijn allemaal welkom. Elke sessie start om 10 uur en eindigt om 16 uur. 


Hieronder vind je het overzicht van de geplande bijeenkomsten en locaties. Voor de voormiddag schrijf je in bij de hoofdcluster waar jouw gemeente toe behoort, voor de thematische sessies kan je eventueel aansluiten bij een andere sessie op een andere dag naargelang je interesse. Inschrijven kan bij katja.borremans@vvsg.be of eva.gijsegom@vvsg.be. Het aantal plaatsen is beperkt per sessie.


De concrete voorbeelden en sprekers vullen we hieronder aan in de volgende weken. 

Sessie voor de kustgemeentes

Maandag 13 januari- Streekhuis Oostende

  • 2 thematische sprekers


 

Sessies

13 jan '20