Met het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) wil de Vlaamse overheid steden en gemeenten ondersteunen om op vier concrete werven lokaal een grote sprong voorwaarts te zetten en zo mee werk te maken van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Ter inspiratie ontwikkelde Autodelen.net een inspiratiegids om in te zetten op de derde werf, koolstofvrije deelmobiliteit, en stelt die op 9 september samen met ministers Somers en de VVSG voor aan alle geïnteresseerde steden en gemeenten.

Steden en gemeenten die het LEKP ondertekenen kunnen beroep doen op trekkingsrechten waarmee ze concrete acties uitvoeren die bijdragen aan één van de vier pijlers van het pact. Binnen de derde pijler heeft de Vlaamse regering de ambitie om tegen 2030 per 1.000 inwoners één deelsysteem ter beschikking te hebben, wat zich vertaalt in 6.600 toegangspunten voor deelmobiliteit (= 13.200 deelwagens). Deze doelstelling en de daaraan gekoppelde financiering biedt enorme kansen om de uitrol van autodelen in Vlaanderen in een stroomversnelling te brengen. Lokale overheden moeten niet op voorhand aangeven wat ze gaan doen met de trekkingsrechten. Daarom ontwikkelde Autodelen.net een inspiratiegids en deze wordt op 9 september om 14u in Mechelen voorgesteld. Zit je nog met vragen over het Lokaal Energie- en Klimaatpact? Twijfel je hoe je de middelen van het LEKP kan inzetten voor gedeelde mobiliteit? Of ben je op zoek naar concrete voorbeelden uit gelijkaardige gemeenten of steden? Tijdens de inspiratiesessie kom je het allemaal te weten.

Schrijf je alvast in! De plaatsen zijn beperkt.

Het programma

  • 14u00 : Verwelkoming door Jeffrey Matthijs directeur van Autodelen.net
  • 14u10 : Introductie door Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers
  • 14u25 : Rol van Netwerk Klimaat bij uitvoering van acties LEKP door de VVSG
  • 14u40 : Voorstelling inspiratiegids ‘koolstofvrije deelmobiliteit’ met toelichting van goede voorbeelden door Autodelen.net, stad Mechelen en drie steden en gemeenten die reeds een actief beleid voeren rond deelmobiliteit
  • 15u25 : Vragen van het publiek
  • 16u00: Einde

Sessies

09 sep '21