Het Flanders Technology & Innovation Festival Hasselt, dat van 16 tot 21 maart doorgaat, staat in het teken van de cruciale vraag 'Hoe kunnen we de transitie naar duurzame steden versnellen?"

Het aanbod op 18 maart is opgebouwd rond de opgaven waar steden en gemeenten voor staan maar richt zich tot iedereen die bij onderzoek, ontwikkeling van ondersteunende tools en instrumenten, uitvoering projecten, participatie van burgers, … rond die opgaven betrokken is. Diverse thematische sporen worden aangeboden: publiek vastgoed, energiedelen in appartementen, circulariteit, het versnellen van de energietransitie in bestaande stadswijken en dorpskernen, de impact van de natuur in de stad, digitale voorstellingen van de stedelijke omgeving en 'Smart' lokaal bestuur, zo doe je dat. Bekijk de programma's en praktische informatie

Op 21 maart staat de samenwerking en co-creatie tussen verschillende maatschappelijke actoren - van burgers over bedrijven naar overheden en onderzoekers, financiers tot middenveld - centraal bij het aanpakken van lastige en complexe uitdagingen. In 3 aparte werkplaatsen werken de deelnemers in 'gemengde' groepen telkens samen rond een uitdaging: 'Energie-armoede' of 'Veilige schoolomgevingen' of 'Duurzaam toerisme'. In deze sessie willen we alvast toewerken naar een gedeeld inzicht en begrip tussen de diverse stakeholders en een gedeelde probleemstelling en formulering van de opgave. Bekijk het programma van de werksessie 'de stad als vraagstuk: van uitgeleefde probleemstellingen naar gedeelde en wervende opgaven'.

Sessies

18 maa '24
21 maa '24