De Vlaamse regering besloot in het Regeerakkoord 2019-2024 om een nieuwe wegencategorisering in te voeren. Het nieuwe netwerkconcept gaat uit van een multimodale benadering en is robuust, vlot in alle omstandigheden, meer samenhangend en werkt met eenvoudige benamingen. Voor elke wegcategorie heeft één overheidsniveau de formele taak een selectie te bepalen. Een andere overheid heeft steeds een adviserende rol.

 

Het is de bedoeling om ook voor het lokaal wegennet met haar ontsluitingswegen en erftoegangswegen inrichtingsprincipes op te stellen. Hiervoor is de input van steden en gemeenten zeer belangrijk vermits zij de overgrote meerderheid van deze wegen in het beheer hebben. 

AWV, MOW, VVSG en VSV organiseren een infomoment om deze nieuwe wegencategorisering verder toe te lichten. We voorzien een netwerkmoment met een broodjeslunch.
 


Wat leer je?
 

  • Je hebt een duidelijk overzicht van de nieuwe wegencategorisering.
  • Je hebt een duidelijk overzicht van de inrichtingsprincipes van het hoofdwegennet, het lokaal wegennet en het dragend wegennet.


Voor wie?


Lokale mandatarissen en ambtenaren


Organisatie


AWV, MOW, VVSG & VSV


Programma en inschrijven
 


Vragen?


Neem contact op met VVSG-stafmedewerker Guido Vaganée via mail of mobiel (0491 16 41 42)

Sessies

30 nov '21
02 dec '21
08 dec '21