30 november organiseert de OVAM een gratis webinar over asbest voor medewerkers van lokale besturen en bovenlokale overheden.

Medewerkers van lokale besturen worden vaak geconfronteerd met asbest. Bijvoorbeeld tijdens het toezicht op de milieuwetgeving, bij afvalinzamelingen of woninginspecties, of gewoon in de gebouwen die ze zelf beheren. Gemeenten die lokale bronophalingsprojecten voor burgers organiseren krijgen ook regelmatig vragen van burgers over asbesthoudende toepassingen. 

Om lokale besturen te ondersteunen in het herkennen en correct omgaan met asbest ontwikkelde de OVAM samen met een asbestdeskundige deze opleiding die bestaat uit drie delen: asbest herkennen, veilig omgaan met asbestmaterialen en milieutoezicht bij asbestincidenten.

Doelgroep zijn lokale toezichthouders, milieuambtenaren, wooninspecteurs, medisch milieudeskundigen, parkwachters … 

Meer info en de mogelijkheid om in te schrijven is beschikbaar op de OVAM-website.

Inschrijven is mogelijk tot 23 november.

Sessies

30 nov '21