Landelijke gemeenten nemen met hun dorpen en kleinstedelijke centra een groot deel van de woonfunctie op zich in Vlaanderen. Tegelijk zorgen ze voor de steeds schaarser wordende open ruimte die van cruciaal belang is voor een duurzaam en leefbaar Vlaanderen. Het vormt een heuse uitdaging om deze Vlaamse ambitie waar te maken. Bovendien willen deze gemeenten hun inwoners ook een aantrekkelijk toekomstperspectief kunnen bieden. Daarom organiseert Westhoekoverleg een congres van plattelandsgemeenten met inhoudelijke bijdragen omtrent gemeentefinanciering, ecosysteemdiensten, wonen op het platteland, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Dit congres dient om lokale besturen en de Vlaamse overheid in dialoog met elkaar te inspireren zodat deze duurzame toekomst voor het platteland de komende jaren mogelijk wordt.

19 juni 2019 van 12u00 tot 16u00
Vlaams Parlementsgebouw - De Schelp (Leuvenseweg 86 – 1000 Brussel)
12u00    Verwelkoming met broodjeslunch
13u00    Financiering plattelandsgemeenten en vergoeding ecosysteemdiensten
14u00    Duurzame woonalternatieven voor het platteland
14u30    Flankerend beleid op maat van het platteland inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening
15u00    Panelgesprek en goedkeuring slotverklaring
16u00    Netwerkmoment

Doelpubliek: lokale politici, nieuwe Vlaamse parlementsleden

Naar inschrijving
 

Sessies

19 jun '19