Het 24ste congres ‘Lokale en provinciale politiek’ van het Centrum voor Lokale Politiek van de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent vindt plaats op maandag 26 februari 2024.

De lokale en provinciale legislaturen lopen nu echt naar het einde. Op de dag van het congres zijn we op iets meer dan zeven maanden van de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024.

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen vormen, hoe kan het ook anders, de rode draad doorheen het congres.

Binnen een programma van keynotes en panelgesprekken, proberen we een antwoord te bieden op talrijke actuele vragen waarmee de lokale besturen worstelen.

Wat is de inzet van de verkiezingen en wat zijn de uitdagingen voor de lokale en provinciale besturen? Hoe omgaan met agressie tegen politici en ambtenaren? Hoe zal de verhouding tussen politiek en administratie verder evolueren? Wat houdt politiek en ambtelijk leiderschap in? Voor welke financiële uitdagingen staan de lokale en provinciale besturen? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor gemeente- en provincieraden? Op deze en talrijke andere vragen zal het congres een antwoord proberen te bieden.

Het congres opent met Gwendolyn Rutten, viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Het congres laat, zoals uit het programma blijkt, heel wat hoofdrolspelers aan het woord. De kansen en uitdagingen voor de lokale en provinciale besturen worden geanalyseerd zowel vanuit de Vlaamse, lokale als provinciale invalshoek. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden voor interventies uit het publiek.

VVSG-directeur Kris Snijkers neemt deel aan het panelgesprek 'De lokale en provinciale representatieve democratie hervormd.' Hij gaat er in gesprek met Bart Dochy (burgemeester Ledegem en Vlaams Volksvertegenwoordiger), Annick Lambrecht (voorzitter gemeenteraad Brugge, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator), Kurt Moens (eerste gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid Evergem) en Jeroen Windey (Administrateur-generaal Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur)

Ook het politiek slotdebat tussen de Gentse lijsttrekkers voor de gemeenteraadsraadsverkiezingen is meer dan alleen maar een blikvanger. Het belooft met Johny Vansevenant (VRT) als moderator een boeiend debat te worden.

Ontdek het volledige programma en schrijf in.

Sessies

26 feb '24