Op 12 en 13 maart kan je als burgemeesters, raadslid, lokaal of regionaal verkozen vertegenwoordiger en adviseur of klimaatexpert opnieuw deelnemen aan de PLATFORMA en UCLG ‘Climate Academy’: een online training over adaptatie en mitigatie.

Het doel van deze opleidingsacademie is de uitwisseling van informatie tussen politici ter ontwikkeling van lokale en regionale strategieën, plannen en acties, rekening houdend met de EU- en internationale context: de EU Green Deal, de EU-aanpassing Strategie, de Overeenkomst van Parijs (inclusief COP26, COP27, COP28 en voorbereidingen voorafgaand aan COP29 en COP30), het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. De reikwijdte van deze training is gericht op Europa en Centraal-Azië, met voorbeelden uit Latijns-Amerika.

Deze academie volgt eerdere sessies op, zoals die van 2022. Het concept van een ‘Klimaatacademie’ is geïnspireerd op de Stedelijke Agenda van de EU, waar de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) de actie ‘opleidingsacademie voor politici’ leidde (binnen het Adaptatiepartnerschap van deze Agenda) en 6 academies organiseerde tussen 2019 en 2020. Dit resulteerde in de productie van een handleiding over klimaatadaptatie.

Naast de keynote presentaties van wetenschappers en economen gespecialiseerd in klimaatadaptatie en -mitigatie voor stedelijke gebieden, zal de academie rekenen op input van beleidsmakers zoals het directoraat-generaal Klimaat (DG CLIMA) bij de Europese Commissie.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier. Bekijk alvast de voorlopige agenda of neem contact op met eva.banosdeguisasola@ccre-cemr.org, s.hoeflich@uclg.org en jc.uribe@uclg.org als je zelf een praktijkvoorbeeld wil presenteren.