Cultuur, vrije tijd en sport is een recht voor iedereen! Maar wat kunnen we doen om kansengroepen beter te bereiken met het aanbod? Hoe maken we werk van onze opdracht inzake publieksdiversiteit in cultuur-, sport- en
vrijetijdsdiensten en sociaal-culturele organisaties?

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde een vormingstraject, in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen. De nadruk ligt daarin op:

  • dialoog met mensen in armoede,
  • inzicht in de complexiteit van de thematiek,
  • het doorbreken van vooroordelen,
  • het ontwikkelen van een visie op armoede,
  • een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken
  • en aan de slag te gaan.

De vorming vindt plaats op 10, 24 en 31 maart bij de vereniging De Lage Drempel in Mechelen

Sessies

10 maa '20