In contact met Esther Schamp

WIE

Esther Schamp

WAT

Verantwoordelijke thuiszorgdiensten 
gemeente en OCMW Gavere

HOE

Door het beheer van de 
eigen zorgdiensten, maar 
ook en vooral door samenwerking 
en overleg met andere diensten en 
de diverse partners op 
het hele grondgebied van 
de gemeente, helpt ze 
het volledige zorgnetwerk 
en zorgaanbod te 
ontsluiten voor zowel de 
cliënten als de zorgverleners.

HOEVEEL

Binnen het project Thuis 
in Gavere wordt rond 
zo’n acht grote ideeën 
gewerkt om ouderen zo 
lang mogelijk actief te 
houden, comfortabel 
thuis te laten wonen en 
te laten deelnemen aan 
het sociale leven.

http://thuisin.gavere.be

Esther Schamp is verantwoordelijke thuiszorgdiensten in Gavere. Zij zag haar functie evolueren van beheerder van diensten van het OCMW tot volbloed netwerker, met een vinger aan de pols bij alle zorg- en hulpverleners die op het Gaverse grondgebied iets kunnen betekenen voor haar belangrijkste contact: de oudere cliënt.

 

‘De thuiszorgdiensten moet je op papier situeren binnen de sociale dienst van het OCMW, maar we zitten nu wel samen met de gemeente en zijn een onderdeel van het sociaal huis,’ legt Esther Schamp uit. ‘Onze dienstverlening is divers. Via dienstencheques zetten we achttien werksters in bij cliënten die schoonmaakhulp nodig hebben. Zorgbehoevende cliënten kunnen ook bij onze karweidienst terecht. De mindermobielencentrale bestaat uit vrijwillige chauffeurs, die centraal worden aan- en uitgestuurd, hier bij ons. De mantelzorgpremie die we uitreiken, zit ook in ons dienstenpakket. Daarnaast krijgen we natuurlijk allerlei zorgvragen, die we beantwoorden of waarvoor we mensen gericht doorverwijzen.’


De thuiszorgdiensten van OCMW Gavere leven niet op een eiland. Ze werken samen met andere diensten en zorgverstrekkers op het hele grondgebied van de gemeente. Dat netwerk vormen ze met één gemeenschappelijk doel: ouderen levenskwaliteit bieden. ‘Hoe kunnen we ouderen zo lang mogelijk actief houden, comfortabel thuis laten wonen en laten deelnemen aan het sociale leven? Die vraag is de inzet van het project Thuis in Gavere, dat we samen met de gemeente opgezet hebben in 2017,’ zegt Esther Schamp. ‘Uit een eerste brede onderzoeks- en vragenronde met ouderen en hun omgeving – met steun van de VVSG trouwens – kwamen heel wat ideeën naar boven, waarvan we er een achttal weerhielden. Ik leg me momenteel toe op het concept van een centraal infopunt. Dat moet niet alleen alle zorgvragen van ouderen kunnen verzamelen, zodat ze niet meer van hot naar her worden gestuurd.

Het moet ook de diverse professionele zorgverstrekkers ondersteunen, zodat die samen kunnen zoeken naar goede oplossingen op maat voor de ouderen in kwestie. We hebben nu een zestal bijeenkomsten achter de rug, samen met de diensten familiale hulp, thuisverplegers, huisartsen en apothekers, ziekenfondsen, kortom met zoveel mogelijk hulpverleners die werkzaam zijn op het Gaverse grondgebied. Er komen ook mantelzorgers naartoe, en spilfiguren van voorzieningen waar ouderen terecht kunnen zoals het lokaal dienstencentrum, het woon-zorgcentrum en de seniorenraad.’ De deelnemers aan dit project vormen samen het Zorgnetwerk. ‘In dat netwerk proberen we zoveel mogelijk kennis en informatie te bundelen,’ legt Esther Schamp uit. ‘Het is een continu proces, waarmee we ook de werking van onze diensten thuiszorg monitoren. Net door te netwerken en te coördineren kunnen we die werking misschien anders en beter inrichten.’ Binnen dat netwerk krijgen trouwens nog andere projecten vorm. ‘Met een kleiner groepje zetten we een deelproject op om de sociale kaart, het gebundelde aanbod van alle sociale en zorgdiensten in Gavere, te actualiseren om mensen beter te informeren en te helpen. En vanuit dat deelproject en het grotere project Thuis in Gavere kreeg dan weer een ander werkgroepje vorm, rond het idee van een mobiel infopunt. Daarmee willen we de sociale kaart op wijkgebonden evenementen gaan presenteren. Op het vakantiefestival Gavere Zomert willen we er voor het eerst mee uitpakken, samen met de lokale verenigingen en met de seniorenraad.’

 

Wat vindt ze moeilijk of uitdagend aan haar werk? Esther Schamp kan niet meteen iets bedenken. ‘Als er één ding problematisch is,’ zegt ze uiteindelijk, ‘dan wel dat je niet altijd voor iedereen een pasklare oplossing kunt vinden. Het komt voor dat je zelfs met verschillende diensten tegelijk geen antwoord kunt bieden op een zorgvraag. Dat is vervelend. De vraag is over het algemeen ook groter dan het aanbod, waardoor mensen ondanks het beschikbare zorgnetwerk op wachtlijsten terechtkomen. In dat netwerk zijn er nog wat leemten op te vullen. Artsen blijven bijvoorbeeld moeilijker te bereiken, en wat karweidiensten betreft hebben we het volledige aanbod van de Gaverse organisaties nog niet in kaart gebracht.’

 

Persoonlijk contact is misschien wel het meest essentiële onderdeel van haar werk. ‘Voor oudere zorgbehoevenden is het belangrijk dat ze hun verhaal kunnen doen,’ zegt ze. ‘Daarom probeer ik zoveel mogelijk contact te hebben met de mensen, telefonisch of via huisbezoeken. En met onze diensten werken we samen om de mensen zo goed mogelijk te helpen. Bij de cliënten onze diensten kunnen voorstellen, contact met de familieleden hebben, en met zoveel mogelijk partijen en professionelen het netwerk van de klant vergroten: dat maakt mijn werk heel boeiend, en daar haal ik veel voldoening uit.’

 

Pieter Plas is redacteur van Lokaal
Uit Lokaal 06 | 2019