Een nieuw bestuur, een nieuwe start

2019 is een speciaal jaar voor de VVSG. Op 21 januari zijn we begonnen met een prachtig feest voor alle nieuwe mandatarissen. Symbolisch een sterke start, we stonden met meer dan zevenhonderd mandatarissen in de Antwerpse Elisabethzaal om meer respect te vragen voor het zware ambt van burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad en gemeenteraadslid. In Brussel verhuisden we ondertussen naar ons nieuwe huis Madou in de Bischoffsheimlaan 1-8, vlak bij het Vlaamse en Federale Parlement. Het is een ontmoetingsplaats waar jullie als leden voor of na een meeting meer dan welkom zijn. Samen met onze partners OVSG en GSD-V zitten we er op de bovenste drie verdiepingen. Hier willen we verder groeien tot een echte netwerkorganisatie die dankzij krachtenbundeling en partnerschap de ambitieuze doelstellingen kan verwezenlijken. Met een nieuw en open platform als website willen we dit ook digitaal laten zien. 
Als we op 13 juni onze algemene vergadering houden, starten we met een nieuw bestuursmodel. Om de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter slagkracht te geven willen we hen omringen met een klein maar sterk dagelijks bestuur van zes leden. De representativiteit en participatie van al onze leden willen we realiseren op basis van een sterk samenspel tussen raad van bestuur en zes bestuurlijke commissies. Voor deze commissies hebben vierhonderd mandatarissen hun kandidatuur gesteld, het vergde een bijzonder intensieve oefening om samen met de stakeholders een sterke vertegenwoordiging van 94 leden samen te stellen met oog voor alle geografische, typologische en gendergevoelige evenwichten.

Op 13 juni maken we de voorzitter en vicevoorzitter bekend en kun je de nieuwe VVSG-bestuurders leren kennen. Samen met het nieuwe bestuursmodel starten we ook met een steunpunt integriteit om jullie sterker te ondersteunen bij alle dilemma’s die als lokale bestuurder of medewerker je pad kruisen.

Tegen het einde van het jaar, op 5 december, nodigen we alle driehonderd burgemeesters uit op onze Staten-Lokaal om onze nieuwe aftrap te verzekeren. Voor onze nieuwe strategie willen we dit najaar de tijd nemen om met je van gedachten te wisselen. 

Met de start van de nieuwe regering hopen we ook al onze punten uit het memorandum op tafel te kunnen leggen en over sterke oplossingen te kunnen onderhandelen. De uitdagingen zijn immens: er is niet alleen de pensioenbom, maar de gemeenten hebben ook een solide financiële basis vanuit het Gemeentefonds nodig en moeten de bestuurskracht vergroten om samen complexe problemen op te lossen, lokaal, zo dicht mogelijk bij de burgers. Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat het lokale niveau het verschil kan maken, omdat wij de krachten kunnen bundelen en iedereen kunnen verbinden om ambities te bereiken. 

We heten je alvast van harte welkom in ons nieuwe huis Madou en op de algemene vergadering op 13 juni. Dit jaar wordt een cruciaal jaar voor jullie, lokale bestuurders, en wij willen daar als organisatie met jullie steun en lokale kracht onze schouders onder zetten. 


Mieck Vos, algemeen directeur Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten 
Uit Lokaal 6 | 2019