Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Eerstelijnszorg

Op 16 februari 2017 maakte minister Vandeurzen zijn beleidsvisie op het eerstelijnslandschap van de toekomst bekend tijdens de conferentie "Reorganisatie van de eerstelijnszorg". De overdracht van bevoegdheden in het kader van de 6de staatshervorming creëert het momentum om het eerstelijnslandschap te herstructureren en te vereenvoudigen.

De persoon met een zorgnood komt centraal te staan. Samen met de mantelzorger wordt hij de spil van de zorg. Geïntegreerde zorg wordt het sleutelbegrip. De samenwerking tussen de actoren in de eerste lijn in zorg, gezondheid en welzijn wordt vereenvoudigd met oog op een zo goed mogelijk zorg.

Pilootprojecten samenwerking in de eerstelijnszone  (VLAIO project)

In het kader van de hervormingen in de eerste lijn zal Flanders Synergy vanuit een VLAIO Project (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid twee eerstelijnszones ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone. De keuze viel op regio Dender en regio Zuid-Oost-Limburg. De resultaten van dit project zullen gebruikt worden om de eerstelijnszorg in Vlaanderen mee vorm te geven.

Opstart eerstelijnszones 

Een eerste belangrijke stap in de vernieuwde samenwerking tussen de actoren in de eerste lijn is de geografische afbakening van eerstelijnszones. In juli 2017 verscheen hiervoor een oproep. Verschillende actoren uit het werkveld, waaronder de lokale besturen, konden samen een voorstel tot eerstelijnszone indienen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakte in eind juni 2018 het definitieve resultaat van de oproep bekend: 60 eerstelijnszones zijn goedgekeurd! Voor het volledige overzicht, klik hier.

Contacteer ons!

Heb je vanuit het lokaal bestuur vragen over de hervorming van het eerstelijnslandschap? Dan kan je hiervoor terecht op het algemene mailadres eerstelijn@vvsg.be.

Navigatie