Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Reactie VVSG op principiële goedkeuring van het BVR subsidie lokaal loket

Op woensdag 28 maart 2018 werd het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering, houdende toekenning van een subsidie aan het Lokaal Loket Kinderopvang al voorgelegd aan het Raadgevend Comité bij Kind en Gezin. Naar aanleiding daarvan bezorgde de VVSG al een aantal bezorgdheden aan Minister Vandeurzen.

 

1. We vragen dat lokale besturen (in overleg met de lokale partners) zelf kunnen bepalen hoe ze vorm geven aan de opdrachten van het lokaal loket kinderopvang. Dat kan in de Huizen van het Kind of één van de antennes, dat kan binnen het Sociaal Huis of op een andere wijze bijvoorbeeld via een digitaal loket of via brugfiguren. De Vlaamse overheid hoeft in de regelgeving niet op te nemen hoe de aan het lokaal loket toegeschreven opdrachten en doelstellingen worden gerealiseerd.

De VVSG vraagt dat lokale besturen aanvullend een advies kunnen geven aan Kind en Gezin over wie de organisator wordt van het lokaal loket.

Deze voorstellen moeten het mogelijk maken dat de lokale loketten een instrument worden in het lokaal sociaal beleid en in het garanderen van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening (ook gekoppeld aan de opdrachten die een lokaal bestuur krijgt in het decreet lokaal sociaal beleid).

Aan deze opmerking is grotendeels tegemoet gekomen. 

 

2. We juichen toe dat Vlaanderen een budget van jaarlijks 1.118.00 euro  toekent om de lokale loketten vorm te geven. We vragen snel zicht per gemeente op het beschikbaar budget zodat lokale besturen concreet weten waar ze aan toe zijn.

Graag geven wij nog mee dat dit beschikbaar budget voor het realiseren van een "outreachende" aanpak met bijvoorbeeld brugfiguren wellicht ontoereikend is.

 

3. Wij vragen dat er op Vlaams niveau werk gemaakt wordt van een software die de lokale loketten kinderopvang kunnen gebruiken om de opvangvragen van ouders te registreren en om het opvangaanbod te koppelen aan de opvangvraag.

De VVSG stelt vast dat in dit op de Vlaamse regering principieel goedgekeurde besluit sterk de focus ligt op gegevensverzameling. Gegevens die cruciaal zijn voor het vorm geven aan het beleid. Maar de VVSG wil absoluut vermijden dat deze gegevensverzameling ten koste gaat van de meest prioritaire opdracht van het lokaal loket, zijnde gezinnen helpen in het vinden van kinderopvang. 

 

Meer info? Ann Lobijn, ann.lobijn@vvsg.be 

Navigatie