Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Eindelijk subsidie voor lokaal loket kinderopvang

De Vlaamse Regering zet in op toegankelijke kinderopvang. Om die toegankelijkheid te garanderen zijn lokale loketten kinderopvang cruciaal. De Vlaamse Regering heeft op 20 juli principieel beslist een subsidie te geven aan elk lokaal loket kinderopvang dat aan de subsidievoorwaarden voldoet. 

Het decreet van 20 april 2012 houdende kinderopvang van baby's en peuters bevatte al het decretaal kader voor de oprichting van lokale loketten kinderopvang. Deze lokale loketten moeten de zoektocht naar kinderopvang vergemakkelijken voor de gezinnen en zo de toegankelijkheid tot kinderopvang verbeteren. Met de principiële goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie aan het lokaal loket kinderopvang op 20 juli 2018 kunnen deze lokale loketten nu ook een subsidie krijgen, als ze voldoen aan de subsidievoorwaarden. 

Toegankelijkheid verhogen

Lokale loketten kinderopvang zijn een belangrijke hefboom om de toegankelijkheid van kinderopvang te verbeteren. Het zijn neutrale informatie- en ondersteuningspunten voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang, in de vorm van een netwerk van actoren relevant voor kinderopvang. Het decreet over opvang van baby's en peuters voorziet in één lokaal loket per gemeente, maar tot op heden blijkt er slechts in één op de vijf gemeenten een lokaal loket actief, omdat lokale besturen wachten op duidelijke richtlijnen en ondersteuning. De Vlaamse Regering keurt in dat kader principieel het besluit goed om Kind en Gezin een subsidie te laten toekennen aan elk lokaal loket kinderopvang. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Ook buitenschoolse opvang

Er wordt van het lokaal loket kinderopvang ook verwacht dat ze gezinnen kunnen informeren over het aanbod aan buitenschoolse opvang, naast het aanbod aan kinderopvang van baby's en peuters.

Subsidiebedrag

De verdeling van het globale budget ( 1,118 miljoen euro) en de berekening van de subsidie per lokaal loket gebeurt op basis van de indicatoren die ook gehanteerd worden voor de subsidieberekening van het Huis van het Kind. Het gemiddeld bedrag van de subsidie bedraagt 3.413,97 euro. Er wordt geïndexeerd en vijfjaarlijks herberekend. De subsidie gaat ten vroegste in op 1 april 2019. 

Subsidie-aanvraag 

VVSG-Steunpunt Kinderopvang plant in overleg met Kind en Gezin infosessies over het lokaal loket kinderopvang en de subsidie-aanvraag in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019. 

Nu al actief als lokaal loket? 

Kind en Gezin zal een globaal overzicht van alle bestaande, werkende lokale loketten opnemen op de website van Kind en Gezin. Elk functionerend lokaal loket kinderopvang kan zich dus melden bij Kind en Gezin (KO.Secretariaat@kindengezin.be), ook als het (nog) geen subsidie krijgt zoals voorzien door het voorliggend ontwerp van besluit.

 

Lees hier de reactie van VVSG op de principiële goedkeuring van het BVR.

Navigatie