Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Op 14 oktober 2018 kiezen we ruim zevenduizend gemeente- en districtsraadsleden voor de volgende zes jaar. .  Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, dat het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet vervangt, heeft zijn impact op de politieke organisatie van de lokale besturen. De gemeenteraadsleden worden automatisch ook OCMW-raadslid (behalve in de randgemeenten en Voeren).

Start sperperiode

De sperperiode loopt van zondag 1 juli 2018 tot en met zondag 14 oktober 2018.

Verkiezingscampagne

Alle info over de verkiezingscampagne​

Meer info

Navigatie