Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Wat heeft de VVSG te bieden inzake noodplanning?

Noodplanning

Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiële noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen.

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen@vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04).

De VVSG organiseert drie keer per jaar een collegagroep Noodplanning. De bedoeling van deze collegagroep is om alle gemeentelijke ambtenaren noodplanning de kans te geven ideeën, ervaringen en vragen uit te wisselen met hun collega’s over heel Vlaanderen.

Tenslotte trachten wij zoveel mogelijk informatie te verspreiden via onze elektronische nieuwsbrief VVSG-week, ons tijdschrift Lokaal, deze webstek en de publicatie ‘Brandweerzorg, medische hulpverlening en dringende interventie’.

Navigatie