Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lokale Politie

foto: West-Vlaamse politieschool

Een van de kernelementen van het Octopusakkoord is de uitbouw van een geïntegreerde politie die op twee (beleids-) niveaus is gestructureerd. Enerzijds is er het lokale niveau, bestaande uit een politiezone waarin één politiekorps de gehele basispolitiezorg verzekert. Daarnaast is er het federale niveau, waar een federale politie gespecialiseerde functies uitoefent en steun aan de lokale politie verzekert. Dit zijn twee afzonderlijke beleidsniveaus zonder een hiërarchische relatie, maar waartussen er wel belangrijke en efficiënte verbindingselementen bestaan. 

Elke politiezone, bestaande uit één of meerdere gemeenten, heeft een ééngemaakt lokaal politiekorps. Het korps is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken van de lokale politiezorg, zowel bestuurlijke als gerechtelijke taken, volgens het model van de "community policing" (de gemeenschapsgerichte politiezorg).

De wet op de geïntegreerde politie bepaalt dat elk korps moet instaan voor een aantal elementaire functies: onthaal, wijkwerking, recherche, openbare orde, slachtofferbejegening en interventie. Elk lokaal korps staat onder de leiding van een korpschef die verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid. Hij/zij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken in het korps. De korpschefs worden hierin bijgestaan door ongeveer 13000 politieambtenaren en 1600 burgers. In verhouding telt Vlaanderen 1 politieagent per 446 inwoners.

Het politiebeleid in onze 308 gemeenten is en blijft sterk lokaal verankerd. Toch blijven burgemeesters en mandatarissen een belangrijke rol spelen in de uitbouw van het politiebeleid en het beheer van de lokale politie. De Vlaamse politiezones tellen ca. 1,1 miljard euro gewone uitgaven en ontvangsten per jaar, naast 67,4 miljoen euro investeringen. Met de relatief autonome korpsen van lokale politie blijft een beleid op maat van de zone mogelijk, aangestuurd en gecontroleerd door de democratisch verkozen gemeenteraad of politieraad. En zo'n beleid op maat is nodig, gezien de bevolking alsmaar meer belang hecht aan een veilige woon- en leefomgeving en daarvoor een beroep doet op de lokale besturen.

Navigatie