Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG > veiligheid > Elektriciteitsschaarste 2014-2015

 Elektriciteitsschaarste winter 2014-2015

De lokale overheden hebben geen rechtstreekse rol bij de organisatie van het elektriciteitsnetwerk of bij het oplossen van een elektriciteitsuitval. Bij een verstoring van de elektriciteitsbevoorrading zijn de burgemeesters en gouverneurs vooral verantwoordelijk voor de noodplanning en crisisbeheer. De noodsituatie betreft vooral de uitval of onbeschikbaarheid van belangrijke infrastructuur en essentiële diensten ten gevolge van de onderbreking. Het wegvallen van deze voorzieningen en diensten kan een ernstige bedreiging vormen voor de openbare veiligheid.

Indien de burgemeester beslist dat de elektriciteitsuitval een noodsituatie creëert en een coördinatie van de bestuurlijke overheid wenselijk is, is het zijn taak om de negatieve gevolgen van de uitval van belangrijke infrastructuur en diensten zo veel mogelijk op te vangen en te beperken.

Op deze pagina wordt zoveel mogelijk informatie gebundeld die de lokale besturen moeten helpen in hun voorbereidingen.

 
     

Navigatie