Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

brandweer

Welke dienstverlening?

Brandweer Alle lokale besturen kunnen bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten terecht voor beleidsondersteuning inzake brandweer. Onze dienstverlening bestaat uit het geven van adviezen over bestuurlijke aspecten van brandweer en een algemene informatieverstrekking.

Naast onze webstek kunnen onze leden ook terecht op het Extranet Brandweer. Dit extranet is bedoeld om de kennisuitwisseling tussen gemeenten en brandweerzones onderling en met de VVSG-medewerkers te faciliteren.

Daarnaast zorgt de VVSG ook voor de belangenbehartiging van de lokale overheden in alle brandweerdossiers. Concreet betekent dit voor brandweer een brandweerhervorming op maat van de lokale besturen en duidelijke regelgeving inzake brandbestrijding en -preventie.

Sinds 1 januari 2015 zijn alle gemeentelijke brandweerdiensten opgegaan in 20 hulpverleningszones. We zijn volop bezig deze webstek aan deze nieuwe realiteit aan te passen. In afwachting van meer uitgebreide informatie kan u hier reeds terecht voor meer informatie over de nieuwe brandweerwetgeving, de Begeleidingscommissie Civiele Veiligheid, de vervanging van de burgemeester, de overdracht van de brandweergoederen en een overzicht van onze nieuwsitems omtrent de brandweerhervorming.

De VVSG organiseert op regelmatige tijdstippen studiedagen voor lokale besturen en hulpverleningszones.

Navigatie