Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Begeleidingscommissie Civiele Veiligheid

De wet van 15 mei 2007 voorziet de oprichting van een Begeleidingscommissie voor de Hervorming van de Civiele Veiligheid. Deze Begeleidingscommissie geeft advies over drie zaken: de berekening van de meerkosten voor de zones die het gevolg kan zijn van de uitvoering van de hervorming, ​de opdrachten die worden opgedragen aan de zones en hun financiële weerslag op de zones en de globale evaluatie van alle aspecten van de hervorming van de civiele veiligheid op lokaal niveau. Deze evaluatie bevat onder meer een monitoring van alle problemen op lokaal niveau die met de hervorming gepaard gaat. De Begeleidingscommissie komt maandelijks samen onder het voorzitterschap van het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken.

Maandelijks wordt een vooruitgangstabel opgemaakt met een stand van zaken van de voorbereidingen van de hulpverleningszones. Vooruitgangstabel februari 2015.pdf

Navigatie