Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Bestuurlijke handhaving

Algemene situering

De lokale politiediensten hebben als basistaak in te staan voor de basispolitiezorg en sommige politieopdrachten van federale aard. Die eerste taak, het verlenen van een basispolitiezorg, komt in praktijk neer op allerlei opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen op het grondgebied van de politiezone. De eindverantwoordelijkheid voor die eerste ligt bij de bestuurlijke overheden.

De bestuurlijke politie is het geheel van maatregelen die ter beschikking staan van de bestuurlijke overheden om de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid te vrijwaren en desnoods te herstellen. Deze bevoegdheden zitten vervat in artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Ze worden uitgevoerd door de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

FAQ - wie mag inbreuken op het politiereglement vaststellen? Lees het antwoord in de rechtermenubalk op deze pagina.

Meer informatie: koen.vanheddeghem@vvsg.be (tel. 02/211.56.05), marian.verbeek@vvsg.be (tel. 02/211.55.31),  tom.deschepper@vvsg.be (tel. 02/211.56.03) en melissa.rasschaert@vvsg.be (tel. 02/211.56.01).

Gemeentelijke administratieve sancties

Algemene situering

Door middel van een plaatselijke politieverordening kunnen de bestuurlijke overheden op het lokaal niveau (i.e. de steden en gemeenten) uitvoering geven aan deze maatregelen van bestuurlijke politie. Deze bevoegdheid zit onder meer vervat in artikel 119bis en 119ter van de Nieuwe Gemeentewet, wat betreft de toepassing van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) en de bemiddeling tijdens de GAS-procedure.

Bekijk onze webpagina GAS

Op deze webpagina vindt u onze actuele nieuwsberichten, onze studie naar de implementatie en toepassing en de evaluatie van de GAS-wetgeving terug.

Meer informatie: melissa.rasschaert@vvsg.be  (tel. 02/211.56.01);  tom.deschepper@vvsg.be (tel. 02/211.56.03)

Navigatie