Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Veiligheid

 VVSG-brandweercongres. Tijd voor een zonaal verhaal. Presentaties

 Maandag 21 november heeft er een nieuwe editie van het VVSG-brandweercongres plaatsgevonden met als thema 'Tijd voor een zonaal verhaal'. Alle presentaties van die dag zijn beschikbaar via deze link.

Overzicht brandweerwetgeving

U vindt een overzicht van de wetgeving die van toepassing is op de hulpverleningszones op onze webstek (Klik hier voor het overzicht). U vindt hier alle wetgevende teksten chronologisch gerangschikt. Voor een meer gedetailleerd overzicht met linken naar gerelateerde wetgeving, rechtspraak en parlementaire vragen kan u terecht bij Pinakes (Klik hier voor hun webstek).

Ook de webstek van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken (klik hier) beschikt over een dergelijk overzicht.  

Bedrijfsleiders en politie communiceren via WhatsApp

Politiezone Het Houtsche bindt via WhatsApp de strijd aan tegen diefstallen op bedrijventerreinen. Bedrijfsleiders en bewoners delen verdachte bewegingen meteen in een groep waarin ook de politie actief is. De coördinatie is weggelegd voor de bedrijfsleiders.

Je leest het volledige artikel hier:2015Lokaal09 - 18 september, Bedrijfsleiders en politie communiceren via WhatsApp.pdf (Lokaal, oktober 2015).

Hierbij vindt u ook de bijhorende documenten:
- Intentieverklaring WhatsApp HetHoutsche.pdf 
- Gedragsregels 2015 WhatsApp Het Houtsche.pdf.

Doe mee en win de 22ste Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie 2015.

Ook in 2015 organiseert de FOD Binnenlandse Zaken de Belgische Prijs voor veiligheid en preventie. De oproep luidt als volgt:  "Heeft u met uw provincie, stads- of gemeentedienst, politiezone, brandweerkorps of hulpverleningszone, voetbalclub of vzw voor maatschappelijk nut een mooi project lopen dat bewezen werkt aan preventie en veiligheid en daarbij ook nog eens innovatief is, dan maakt u kans om deze mooie prijs te winnen. Info en voorwaarden vindt u hier https://www.besafe.be/in-de-kijker/oproep-deelname-belgische-prijs-veiligheid-en-preventie-2015
Heel veel succes!

Welk toezicht op de beslissingen van de hulpverleningszones?

Sinds 1 januari 2015 is de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid ten volle van toepassing op de hulpverleningszones. Dit betekent dan ook dat de artikelen 120 tot en met 152 in verband met het toezicht in werking getreden zijn. De federale overheid is bevoegd voor het specifiek administratief toezicht. Het gaat hier over drie soorten specifiek administratief toezicht: het algemeen specifiek toezicht, het bijzonder specifiek toezicht en het dwangtoezicht. Lees meer   

Brandveiligheid in de kinderopvang

De burgemeester heeft een cruciale rol in het afleveren van de brandveiligheidsattesten voor organisatoren van kinderopvang. De bevoegde hulpverleningszones moeten kinderopvanglocaties controleren volgens de juiste regelgeving. Specifiek voor burgemeesters en bevoegde hulpverleningszones werd een VVSG-webpagina ontwikkeld.

In het verleden werd het verslag van de brandweer overhandigd aan de organisatoren van kinderopvang, zonder tussenkomst van de burgemeester. Het verslag werd beoordeeld door Kind & Gezin, die vervolgens (g)een vergunning of erkenning afleverde. Nu hebben organisatoren van kinderopvang een brandveiligheidsattest nodig van hun burgemeester, vooraleer zij een (verlenging van) vergunning of erkenning kunnen aanvragen.

Met de publicatie van het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang begin februari jl., is alle regelgeving over brandveiligheid in de kinderopvang beschikbaar en werd deze gebundeld op een VVSG-webpagina.

Start brandweerzones

Sinds 1 januari 2015 zijn alle gemeentelijke brandweerdiensten opgegaan in 20 hulpverleningszones. We zijn volop bezig deze webstek aan deze nieuwe realiteit aan te passen. In afwachting van meer uitgebreide informatie kan u hier reeds terecht voor meer informatie over de nieuwe brandweerwetgeving, de Begeleidingscommissie Civiele Veiligheid en een overzicht van onze nieuwsitems omtrent de brandweerhervorming.

Hier lees je het VVSG-memorandum dat we opmaakten voor de 'nieuwe' federale regering

De VVSG stelde voor de 'nieuwe' federale regering een memorandum op met de vraag om er rekening mee te houden. Veel dossiers zijn dan ook van lokaal belang. Van pensioenen tot veiligheid en nog veel meer. Lees hier ons federaal memorandum

Privacycommissie formuleert aanbevelingen over GAS

Steeds meer steden en gemeenten maken gebruik van overlastboetes om kleine overtredingen op hun politieverordening te beteugelen. Deze tendens kwam ook in het vizier van de Privacycommissie (CBPL) terecht. Om in te spelen op een aantal onduidelijkheden die de sanctionerend ambtenaren hadden bij de toepassing van de procedure voor het opleggen van overlastboetes, heeft zij nu een definitieve aanbeveling gepubliceerd over de toepassing van de privacywetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties. Hoewel er nog een aantal interpretatieverschillen blijven bestaan, heeft de CBPL met opmerkingen van de VVSG rekening gehouden en pleit ook zij voor een snelle aanpassing van de GAS-wet.

Voor meer informatie: klik hier.

Copernicuspremie: stand van zaken, het VVSG-standpunt en de gevolgen voor de lokale politiezones

Volgens een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 28 september 2010 heeft het operationeel kader van de lokale en federale politie ook recht op de zogenaamde “Copernicuspremie” (=dubbel vakantiegeld als gevolg van de Copernicushervoming van de federale overheid). Wat zijn de gevolgen voor de lokale politiezones en wat is het standpunt van de VVSG? Volg het hier.

De richtlijnen politiebegroting 2013 en de bedragen verkeersveiligheidsfonds 2012 zijn gekend

De federale overheid heeft al enkele jaren de gewoonte om een rondzendbrief te maken met daarin een reeks richtlijnen voor het opstellen van de politiebegroting. Op 27 november heeft minister Milquet eindelijk de rondzendbrief PLP 49 ondertekend. De bedragen van de federale dotaties 2013 waren wel al te raadplegen op de website van de FOD BIZA. De bedragen uit het verkeersveiligheidsfonds staan eveneens in de rondzendbrief vermeld. U vindt een overzicht van de bedragen verkeersveiligheidsfonds 2012 hier. Nieuw is dat er een federale toelage ‘Salduz’ komt en een federale toelage om het aanwervingsbeleid te stimuleren. De minister beveelt de politiezones aan om - net zoals de gemeenten - aan een financiële meerjarenplanning te werken. De rondzendbrief kunt u raadplegen op de website van de FOD BIZA. Het volledige bericht leest u hier.

De VVSG formuleert bedenkingen bij de voorgestelde aanpassingen van de wet gemeenschapswachten

Tijdens het Directiecomité van 22/10 heeft de VVSG een aantal bedenkingen geformuleerd bij de aanpassingen die voorgesteld worden aan de wet gemeenschapswachten. Méér...

 

                       

 

 

 Nieuws

 

 

Nieuw ondersteuningsplatform voor Buurtinformatienetwerkenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Nieuw-ondersteuningsplatform-voor-Buurtinformatienetwerken.aspxNieuw ondersteuningsplatform voor Buurtinformatienetwerken13-11-2017 23:00:00
VVSG informeert over vuurwerk en wensballonnenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/VVSG-site-informeert-over-vuurwerk-en-wensballonnen.aspxVVSG informeert over vuurwerk en wensballonnen13-11-2017 23:00:00
Kraakwet gepubliceerdhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Kraakwet-gepubliceerd.aspxKraakwet gepubliceerd9-11-2017 23:00:00
Eeklo en Leuven zijn Vlaamse Jeugdgemeente 2017-18http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Eeklo-en-Leuven-zijn-Vlaamse-Jeugdgemeente-2017-18.aspxEeklo en Leuven zijn Vlaamse Jeugdgemeente 2017-1825-10-2017 22:00:00
Genk, 27 november: studiedag Puberaal, lastig of radicaal?http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Studiedag-Puberaal-Lastig-Radicaal.aspxGenk, 27 november: studiedag Puberaal, lastig of radicaal?1-10-2017 22:00:00

 Kalender

 

 

Praktijkdag Sociale Mediahttp://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20171205PraktijkdagSocialeMedia.aspxPraktijkdag Sociale MediaGent4-12-2017 23:00:00

 Documenten

Navigatie