Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

verantwoordelijke woonzorgcentrum
Aalst is een centrumstad met historische roots en een eigenzinnig trekje. De stadsorganisatie zoekt een medewerker met pit:

verantwoordelijke woonzorgcentrum

(m/v/x)


Arbeidsvoorwaarden

  • Weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3525,08 €/maand en 5374,74 €/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) 
  • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
  • Contractueel/statutair


Functieomschrijving

Als verantwoordelijke woonzorgcentrum leid je het woonzorgcentrum met als doel de werking te beheren, te organiseren en uit te bouwen om een performant antwoord te bieden op de hedendaagse zorgvragen van de bewoners, gebruikers en bezoekers.


Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld.
Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).


Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op:
De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie)
en de volledige functiebeschrijving kunt u aanvragen via
Team selectie en loopbaanontwikkeling - Werf 9 - 9300 Aalst - e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be


Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:

  • Schriftelijk gedeelte: 30 november 2017
  • Assessment: tussen 12 december en 29 december 2017
  • Mondeling gedeelte (presentatie + interview): 16 of 17 januari 2018

Elk onderdeel is eliminerend.

 

Extra info: infobundel_verantwoordelijke_WZC_aanwerving.pdf


Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent
los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.

Navigatie