Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vacatures

 

 

fractiemedewerker ruimtelijke ordening-omgevinghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/fractiemedewerkerruimtelijkeordeningomgevingnva.aspxfractiemedewerker ruimtelijke ordening-omgevingNVA Brussel25-11-2017 23:00:00
coördinator ruimtehttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/coordinatorruimteigemo.aspxcoördinator ruimteIGEMO Mechelen25-11-2017 23:00:00
vastgoedmanagerhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/vastgoedmanagerigemo.aspxvastgoedmanagerIGEMO Mechelen25-11-2017 23:00:00
woonadviseur http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/woonadviseurigemo.aspxwoonadviseur IGEMO Mechelen25-11-2017 23:00:00
projectontwikkelaar wonenhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/projectmanagerwonenigemo.aspxprojectontwikkelaar wonenIGEMO Mechelen25-11-2017 23:00:00
regiocoördinator wijk-werkenhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/regiocoordinator-wijkwerking.aspxregiocoördinator wijk-werkenIGEMO Mechelen25-11-2017 23:00:00
maatschappelijk werkerhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/maatschappelijkwerkergemeenteolen.aspxmaatschappelijk werkerGemeente Olen25-11-2017 23:00:00
centrumleider lokaal dienstencentrumhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/centrumleiderlokaaldienstencentrumgemeenteolen.aspxcentrumleider lokaal dienstencentrumGemeente Olen25-11-2017 23:00:00
stafcoördinator stedelijke werkplaatshttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/stafcoordinatorstedelijkewerkplaatsgemeentewaregem.aspxstafcoördinator stedelijke werkplaatsStad Waregem25-11-2017 23:00:00
diensthoofd publieke ruimte en infrastructuurhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/diensthoofdpubliekeruimteeninfrastructuurstadenocmwgenk.aspxdiensthoofd publieke ruimte en infrastructuurStad en OCMW Genk25-11-2017 23:00:00
GIS-medewerkerhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/gismedewerkerinterleuven.aspxGIS-medewerkerIntercommunale Interleuven25-11-2017 23:00:00
coördinator netwerk brandweerhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/coordinatornetwerkbrandweervvsg.aspxcoördinator netwerk brandweerVVSG Brussel25-11-2017 23:00:00
informatieveiligheidsconsulenthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/informatieveiligheidsconsulentinterleuven.aspxinformatieveiligheidsconsulentInterleuven26-11-2017 22:55:00
directeur monumentenzorg en stadsarcheologiehttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/directeurmonumentenzorgenstadsarcheologiestadgent.aspxdirecteur monumentenzorg en stadsarcheologieStad Gent26-11-2017 23:00:00
coördinator hulpverleninghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/coordinatorhulpverleninggemeentenijlen.aspxcoördinator hulpverleningGemeente Nijlen26-11-2017 23:00:00
deskundige patrimoniumhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/deskundigepatrimoniumbstadhalle.aspxdeskundige patrimoniumStad Halle26-11-2017 23:00:00
automatiseringsconsulent http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/automatiseringsconsulentstadlokeren.aspxautomatiseringsconsulent Stad Lokeren26-11-2017 23:00:00
bestuurssecretaris bevolking en burgerlijke standhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/bestuurssecretarisbevolkingenburgerlijkestandstadlokeren.aspxbestuurssecretaris bevolking en burgerlijke standStad Lokeren26-11-2017 23:00:00
deskundige technische diensthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/deskundigetechnischedienstgemeentekruibeke.aspxdeskundige technische dienstGemeente Kruibeke27-11-2017 23:00:00
teammanager omgeving http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/teammanageromgevinggemeentekontich1.aspxteammanager omgeving Gemeente Kontich27-11-2017 23:00:00
coördinator interprovinciale samenwerkinghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/coordinatorinterprovincialesamenwerkingprovincievlaamsbrabant.aspxcoördinator interprovinciale samenwerkingProvincie Vlaams-Brabant27-11-2017 23:00:00
diensthoofd ondersteunende dienstenhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/diensthoofdondersteunendedienstenprovincievlaamsbrabant.aspxdiensthoofd ondersteunende dienstenProvincie Vlaams-Brabant27-11-2017 23:00:00
e-learning ontwikkelaarhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/elearningontwikkelaarprovincievlaamsbrabant.aspxe-learning ontwikkelaarProvincie Vlaams-Brabant27-11-2017 23:00:00
hr-teamverantwoordelijkehttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/hrteamverantwoordelijkeprovincievlaamsbrabant.aspxhr-teamverantwoordelijkeProvincie Vlaams-Brabant27-11-2017 23:00:00
projectmedewerker biodiversiteithttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/projectmedewerkerbiodiversiteitprovincievlaamsbrabant.aspxprojectmedewerker biodiversiteitProvincie Vlaams-Brabant27-11-2017 23:00:00
stafmedewerker investeringssubsidieshttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/stafmedewerkerinvesteringssubsidiesprovincievlaamsbrabant.aspxstafmedewerker investeringssubsidiesProvincie Vlaams-Brabant27-11-2017 23:00:00
gemeentesecretaris http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/gemeentesecretarisgemeentewommelgem.aspxgemeentesecretaris Gemeente Wommelgem29-11-2017 23:00:00
projectmedewerker communicatiehttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/projectmedewerkerfietsberaad.aspxprojectmedewerker communicatieVVSG Brussel29-11-2017 23:00:00
milieuambtenaar http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/milieuambtenaargemeenteboom.aspxmilieuambtenaar Gemeente Boom29-11-2017 23:00:00
mobiliteitsambtenaarhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/mobiliteitsambtenaargemeentepuurs.aspxmobiliteitsambtenaarGemeente Puurs29-11-2017 23:00:00
medewerker financiënhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/medewerkerfinanciengemeentehemiksem.aspxmedewerker financiënGemeente Hemiksem30-11-2017 23:00:00
deskundige mobiliteithttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/deskundigemobiliteitstadhalle.aspxdeskundige mobiliteitStad Halle30-11-2017 23:00:00
beleidsmedewerker handhaving http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/beleidsmedewerkerhandhavinggemeenteolen.aspxbeleidsmedewerker handhaving Gemeente Olen2-12-2017 23:00:00
financieel experthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/financieelexpertstadbrugge.aspxfinancieel expertStad Brugge2-12-2017 23:00:00
omgevingsambtenaar/stedenbouwkundigehttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/omgevingsambtenaarstedenbouwkundigegemeentedentergem.aspxomgevingsambtenaar/stedenbouwkundigeGemeente Dentergem3-12-2017 23:00:00
deskundige milieuhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/deskundigemilieugemeentedentergem.aspxdeskundige milieuGemeente Dentergem3-12-2017 23:00:00
coördinator buitenschoolse kinderopvanghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/coordinatorbuitenschoolsekinderopvanggemeentekapellen.aspxcoördinator buitenschoolse kinderopvangGemeente Kapellen4-12-2017 23:00:00
diensthoofd sociale zakenhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/diensthoofdsocialezakenocmwaalst.aspxdiensthoofd sociale zakenOCMW Aalst4-12-2017 23:00:00
3 jobcoaches http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/jobcoachesstadleuven.aspx3 jobcoaches Stad Leuven5-12-2017 23:00:00
omgevingsambtenaar milieuhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/omgevingsambtenaarmilieustadenocmwgenk.aspxomgevingsambtenaar milieuStad en OCMW Genk9-12-2017 23:00:00
landmeter topograaf tekenaarhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/landmetertopograaftekenaarstadhasselt.aspxlandmeter topograaf tekenaarStad Hasselt9-12-2017 23:00:00
mobiliteitsdeskundigehttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/mobiliteitsdeskundigestadgenk.aspxmobiliteitsdeskundigeStad en OCMW Genk10-12-2017 23:00:00
deskundige maatschappelijk werkerhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/deskundigemaatschappelijkwerkerocmwoudenaarde.aspxdeskundige maatschappelijk werkerOCMW Oudenaarde11-12-2017 23:00:00
diensthoofd techniek en facilityhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/diensthoofdtechniekenfacilityintradurahaviland.aspxdiensthoofd techniek en facilityHaviland - Intradura14-12-2017 23:00:00
operations manager http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/operationsmanagerintradurahaviland.aspxoperations manager Haviland (Intradura)14-12-2017 23:00:00
cultuurbeleidscoördinatorhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/cultuurbeleidscoordinatorgemeenteroosdaal.aspxcultuurbeleidscoördinatorGemeente Roosdaal14-12-2017 23:00:00
coördinator wijk-werkenhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/coordinatorwijkwerkenintercommuncalehaviland.aspxcoördinator wijk-werkenIntercommunale Haviland14-12-2017 23:00:00
deskundige brandpreventiehttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/deskundigebrandpreventiehvzoost.aspxdeskundige brandpreventieHVZ Oost19-12-2017 23:00:00
preventieadviseur niveau1http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/preventieadviseurniveau1ocmwaalst.aspxpreventieadviseur niveau1OCMW Aalst19-12-2017 23:00:00
verantwoordelijke dienst openbare werkenhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/verantwoordelijkedienstopenbarewerkengemeentebekkevoort.aspxverantwoordelijke dienst openbare werkenGemeente Bekkevoort21-12-2017 23:00:00