Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vacatures

 

 

ergotherapeuthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/ergotherapeutocmwgeel.aspxergotherapeutOCMW Geel24-7-2017 22:00:00
technisch coördinator post/print/toezichthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/technischcoördinatorpostprinttoezichtstadgeel.aspxtechnisch coördinator post/print/toezichtStad Geel24-7-2017 22:00:00
werkleider magazijn http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/werkleidermagazijnstadgeel01.aspxwerkleider magazijn Stad Geel24-7-2017 22:00:00
diensthoofd wonen en omgevinghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/diensthoofdwonenenomgevingstadgeel.aspxdiensthoofd wonen en omgevingStad Geel24-7-2017 22:00:00
adviseur woonkwaliteithttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/adviseurwoonkwaliteitigemo.aspxadviseur woonkwaliteitIGEMO27-7-2017 22:00:00
woon-en zorgcoördinator http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/woon-en-zorgcoördinatorigemo.aspxwoon-en zorgcoördinator IGEMO27-7-2017 22:00:00
deskundige ruimtelijke ordeninghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/deskundigeruimtelijkeordeninggemeentenevele.aspxdeskundige ruimtelijke ordeningGemeente Nevele27-7-2017 22:00:00
diensthoofd financien http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/diensthoofdfinancienhvzvlaamsbrabantwest.aspxdiensthoofd financien hulpverleningszone vlaams-brabant west29-7-2017 22:00:00
aankoper intergemeentelijke aankoopdiensthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/aankoperintergemeentelijkeaankoopdienstiok1.aspxaankoper intergemeentelijke aankoopdienstIOK30-7-2017 22:00:00
manager-auditorhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/manager-auditorauditvlaanderen.aspxmanager-auditorAudit Vlaanderen30-7-2017 22:00:00
communicatieverantwoordelijkehttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/communicatieverantwoordelijke.aspxcommunicatieverantwoordelijkeGemeente Borsbeek31-7-2017 21:55:00
halftijds directeur basisonderwijshttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/halftijds-directeur-basisonderwijs.aspxhalftijds directeur basisonderwijsGemeente Bertem3-8-2017 21:55:00
deskundige ICThttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/deskundigeictstadblankenberge.aspxdeskundige ICTStad Blankenberge3-8-2017 22:00:00
helpdeskmedewerker icthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/helpdeskmedewerkerictstadblankenberge.aspxhelpdeskmedewerker ictStad Blankenberge3-8-2017 22:00:00
contractueel boekhouderhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/contractueel-boekhouder.aspxcontractueel boekhouderGemeente Schoten4-8-2017 21:55:00
stafmedewerker duurzame ontwikkelingsdoelstellingen http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/stafmedewerkerduurzameontwikkelingsdoelstellingenvvsg.aspxstafmedewerker duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VVSG5-8-2017 22:00:00
niet-permanent redacteurhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/niet-permanent-redacteur.aspxniet-permanent redacteurVlaams Parlement6-8-2017 21:55:00
hoofddeskundige boekhoudinghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/hoofddeskundigeboekhoudinggemeentekampenhout.aspxhoofddeskundige boekhoudinggemeente kampenhout6-8-2017 22:00:00
maatschappelijk assistent(e)http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/KapellenDeeltijds-Maatschappelijk-Assistente.aspxmaatschappelijk assistent(e)OCMW Kapellen8-8-2017 21:55:00
jurist administratief rechthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/juristadministratiefrechtiok.aspxjurist administratief rechtintercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de kempen9-8-2017 22:00:00
communicatiespecialisthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/communicatiespecialistabb.aspxcommunicatiespecialistagentschap binnelands bestuur9-8-2017 22:00:00
diensthoofd technische diensthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/diensthoofdtechnischedienstgemeentezaventem.aspxdiensthoofd technische dienstgemeente zaventem13-8-2017 22:00:00
celleider gebouwen http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/celleidergebouwenzaventem.aspxcelleider gebouwen gemeente zaventem13-8-2017 22:00:00
directeur http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/directeuraudio.aspxdirecteur audio13-8-2017 22:00:00
sectormanager grondgebonden zakenhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/StadGeelSectormanagerGrondgebondenZaken.aspxsectormanager grondgebonden zakenStad Geel14-8-2017 22:00:00
communicatieambtenaarhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/communicatieambtenaarbrandweerwesthoek.aspxcommunicatieambtenaarhulpverleningszone brandweer westhoek14-8-2017 22:00:00
2 intergemeentelijke medewerkers ict en informatieveiligheidhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/intergemeentelijkemedewerkericteninformatieveiligheidstadbrugge.aspx2 intergemeentelijke medewerkers ict en informatieveiligheidWVI14-8-2017 22:00:00
account assistant http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/accountassistantjobpuntvlaanderen.aspxaccount assistant jobpunt vlaanderen14-8-2017 22:00:00
financieel directeurhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/financieel-directeur.aspxfinancieel directeurZorgbedrijf Rivierenland15-8-2017 21:55:00
teamleider dagelijks beheer http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/teamleaderdagelijksbeheerslac.aspxteamleider dagelijks beheer Stad Leuven Academie en Conservatorium15-8-2017 22:00:00
ruimtelijk plannerhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/Zemst_Ruimtelijk-planner.aspxruimtelijk plannerGemeente en OCMW Zemst16-8-2017 21:55:00
directeur basisonderwijs http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/directeurbasisonderwijstkeperkeitterbeek.aspxdirecteur basisonderwijs Gemeente Dilbeek17-8-2017 22:00:00
afdelingshoofd algemeen bestuurhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/afdelsingshoofdalgemeenbestuurgemlangemark.aspxafdelingshoofd algemeen bestuurGemeente Langemark-Poelkapelle17-8-2017 22:00:00
administratief medewerkerhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/administratief-medewerker-ingelmunster.aspxadministratief medewerkerGemeente Ingelmunster18-8-2017 21:55:00
strategisch coördinatorhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/StadAntwerpen_StrategischCoordinator.aspxstrategisch coördinatorStad Antwerpen18-8-2017 21:55:00
organisatie- en communicatiestrateeghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/organisatie-encommunicatiestrateegvvsg.aspxorganisatie- en communicatiestrateegVVSG19-8-2017 22:00:00
teamcoördinator Europa en internationaalhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/teamcoördinatoreuropaeninternationaalvvsg.aspxteamcoördinator Europa en internationaalVVSG19-8-2017 22:00:00
consulent economiehttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/consulenteconomiehasselt.aspxconsulent economiestad hasselt19-8-2017 22:00:00
coördinator technische diensten http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/hoogstratenCoordinatorTechnischeDiensten-.aspxcoördinator technische diensten Stad Hoogstraten20-8-2017 21:00:00
celhoofd sociale diensthttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/celhoofdsocialedienstkortenberg.aspxcelhoofd sociale dienstWelzijnshuis Kortenberg20-8-2017 22:00:00
boekhouderhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/ZelzateBoekhouder.aspxboekhouderGemeente Zelzate23-8-2017 21:00:00
systeembeheerderhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/systeembeheerderintercommunaleleiedal.aspxsysteembeheerderIntercommunale Leiedal23-8-2017 22:00:00
projectleider ruimtelijke planning http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/projectleiderruimtelijkeplanningstadaalst.aspxprojectleider ruimtelijke planning Stad Aalst26-8-2017 22:00:00
teamverantwoordelijke planning en stadsvernieuwinghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/teamverantwoordelijkeplanningenstadsvernieuwingstadaalst01.aspxteamverantwoordelijke planning en stadsvernieuwingStad Aalst28-8-2017 22:00:00
afdelingshoofd wonen en omgevinghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/afdelingshoofdwonenenomgevinggemeenteichtegem.aspxafdelingshoofd wonen en omgevingGemeente Ichtegem28-8-2017 22:00:00
expert mobiliteithttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/expertmobiliteitstadherentals.aspxexpert mobiliteitStad Herentals29-8-2017 22:00:00
sectormanager stadsontwikkelinghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/sectormanagerstadsontwikkelingherentals.aspxsectormanager stadsontwikkelingstad herentals29-8-2017 22:00:00
intergemeentelijke stafmedewerker handhavinghttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/intergemeentelijkestafmedewerkerhandhavingwvi.aspxintergemeentelijke stafmedewerker handhavingWVI30-8-2017 22:00:00
medewerker technisch beheer bedrijventerreinenhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/medewerkertechnischbeheerbedrijventerreinenwvi.aspxmedewerker technisch beheer bedrijventerreinenWVI30-8-2017 22:00:00
auditorhttp://www.vvsg.be/vacatures/Pages/auditoraudio1.aspxauditorAudio30-8-2017 22:00:00