Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

teamverantwoordelijke financieel beleid en beheer
Aalst is een centrumstad met historische roots en een eigenzinnig trekje. De stadsorganisatie zoekt een medewerker met pit:


teamverantwoordelijke financieel beleid en beheer

(m/v/x)

 


Arbeidsvoorwaarden

  • weddeschaal A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 €/maand en 4852,74 €/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
  • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie,...)
  • Aantrekkelijke verlofregeling
  • Statutair 

Functieomschrijving

Als teamverantwoordelijke financieel beheer en beleid leid je het team budget, beheerscontrole, belastingen en invorderingen.  Vanuit een leidinggevende positie geef je input naar het beleid om een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de cluster en de dienst. De teamverantwoordelijke heeft als kerntaken o.a. de opmaak en opvolging van het financiële luik van het meerjarenplan en budget, ondersteuning bieden aan de verschillende teams, financieel toezicht op de partners van de groep Aalst, optimalisatie en opvolging van de processen van financiën,...


 

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs.


 

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 18 december 2017
De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie)
en de volledige functiebeschrijving kunt u aanvragen via
Team selectie en loopbaanontwikkeling - Werf 9 - 9300 Aalst - tel 053 72 34 66 - e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be


 

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:
1) Schriftelijk gedeelte: 11 januari 2018
2) Assessment: tussen 23 januari en 15 februari 2018
3) Mondeling gedeelte (presentatie + interview):  27 februari 2018 (indien veel kandidaten ook op 2 maart 2018)
Elk onderdeel is eliminerend.

Meer info over de selectieprocedure: infobundel selectieprocedure.pdf

 

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent
los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.

Navigatie