Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

teamcoördinator welzijn en ontwikkeling
Met deze oproep wil de stad Hasselt onmiddellijk een vacature invullen en leggen we tegelijk een wervingsreserve aan, die 2 jaar geldig blijft.  Op korte termijn wil het bestuur één invulling doen. We bieden je een contract van onbepaalde duur aan.
Stad Hasselt zoekt een

 

teamcoördinator welzijn en ontwikkeling HR-dienst

(A1a-A1b-A2a) - aanwerving – contractueel – voltijds 
 

 

Functiebeschrijving

Je draagt de verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling, implementatie en het beheer van training, ontwikkeling, loopbaanplanning en welzijn van alle medewerkers binnen de organisatie, om zo steeds over voldoende opgeleide en geëngageerde medewerkers te beschikken.
 

Plaats in het organogram

Je rapporteert aan de Human Resources Manager en stuurt zowel hiërarchisch als functioneel het team welzijn en ontwikkeling aan.  


 

Resultaatgebieden

 

Training en Ontwikkeling 

 • Initieert en voert een beleid uit inzake training en ontwikkeling en dit in overeenstemming met het algemeen beleid van Stad & OCMW. 
 • Onderzoekt de opleidingsbehoeften binnen de organisatie om nadien concrete programma’s uit te werken die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. 
 • Ontwikkelt, implementeert en controleert de loopbaanplannen en opleidingsprogramma’s.  
 • Bepaalt, stelt op en wendt het administratief beheer aan inzake de individuele begeleiding en loopbaanplanning van onze medewerkers. 
 • Initieert en coördineert diverse projecten binnen training & ontwikkeling en dit in samenwerking met interne medewerkers/instanties en externe organisaties. - Selecteert en bestudeert externe opleidingspakketten en externe trainers.  
 • Meetbaar maken van het resultaat van training en ontwikkeling binnen de organisatie. 
   

Welzijn

 • Volgt het ziekteverzuim op en draagt zorg voor de ontwikkeling van een actief aanwezigheidsbeleid en het ontwerpen van een beleid gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden, gezondheidspromotie en de ondersteuning van het personeel.
 • Werkt samen met onze externe bedrijfsgeneeskundige dienst.  
 • Voert de rol van vertrouwenspersoon uit in het kader van de wetgeving ter bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.  
 • Is back-up van de medewerkersconsultent voor de opvang (eveneens preventief) van personeel met (financiële, relationele en psychosociale) problemen. 
 • Staat samen met het team in voor het op touw zetten en uitrollen van gezondheidsacties naar medewerkers. 
 • Detecteren van en opvolgen van individuele coachingstrajecten. 
 • Meetbaar maken van het resultaat van inzet op welzijn in de organisatie. 
   

Coachen, leidinggeven en communiceren

 • Stuurt het team aan in de uitvoering van hun taken en draagt zorg voor een goed intern overleg.  
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je medewerkers (zowel vaktechnisch als op vlak van talenten en tekorten).  
 • Draagt zorg voor een goede interne communicatie als ook voor het overleg tussen diverse afdelingen. 

 

Eindeloopbaan

 • Begeleidt onze medewerkers bij hun eindeloopbaan of bij uitstroom. 
 • Draagt bij tot het mee optimaliseren van onze organisatie op basis van de resultaten van de exitgesprekken. 
 • Draagt zorg voor een professionele afsluiting van tewerkstelling. 
   


Vaardigheden en competenties

 • Je bent contactvaardig en communiceert vlot.
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden. Je bent sterk in plannen en organiseren.  
 • Je bent in staat een visie te ontwikkelen en kan deze op een heldere manier voorstellen.    
 • Je geeft professioneel advies aan de hiërarchische lijn, medewerkers binnen de organisatie of externe klanten en streeft naar kwaliteitsverbetering en professionalisering van de dienstverlening. 
 • Je beschikt over de juiste leiderschapscompetenties. Je hebt een coachende leiderschapsstijl. Ervaring in het aansturen van medewerkers is een pluspunt. 
 • Je hebt een goed zicht op het marktaanbod en nieuwe tendensen binnen HR. - Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. 
 • Je beschikt over de nodige organisatiesensitiviteit en hebt inzicht in de werking van een organisatie. 
 • Je bent administratief onderlegd en hebt een degelijke kennis van de informaticatoepassingen. 

 

Voorwaarden

 • Je kan minstens 2 jaar relevante beroepservaring voorleggen binnen training, ontwikkeling en loopbaanplanning.
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie, dit moet blijken uit een uittreksel van het strafregister; 
 • de burgerlijke en politieke rechten hebben; 
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving over het welzijn van de werknemers op het werk; 
 • een master diploma of universitair diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Dit diploma moet je behalen in het Nederlands. Anders is het vereist dat je geslaagd bent voor een taalexamen op het niveau van de functie die je afgelegd hebt bij Selor. De kandidaten die een buitenlands diploma behaalden, dienen een gelijkwaardigheidserkenning met een Belgisch diploma voor te leggen (meer informatie: www.naricvlaanderen.be); 
 • slagen in selectieproeven die bestaan uit een schriftelijke proef (100 punten), mondelinge proef (100 punten) en een psychotechnische proef (100 punten). Enkel de kandidaten die 50% behalen op een proef worden uitgenodigd voor de volgende proef. Om te slagen moeten de kandidaten minstens 50% behalen op elke proef en minimum 60% in totaal. Bij een groot aantal kandidaten zal er een preselectie plaatsvinden. 
   

 

Wij bieden u

 • een boeiende en gevarieerde job; 
 • de mogelijkheid tot vorming; 
 • een contract van onbepaalde duur; 
 • een verloning in het barema A1a/A1b/A2a; 
 • een minimum bruto jaarloon van 39 073,92 (2 jaar anciënniteit) en een maximum bruto jaarloon van 56 895,60 EUR (24 of meer jaren anciënniteit); 
 • de aanvangswedde kan eventueel verhoogd worden met relevante beroepservaring; 
 • reglementaire vergoedingen en bijkomende extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, enz.). 
   Kandidatuurstelling

Je sollicitatie moet ten laatste op 25 februari 2018 toekomen bij de Stad Hasselt, Personeelsdienst – Aanwervingen, Groenplein 1, 3500 Hasselt. Je kan je sollicitatie per post versturen naar bovengenoemd adres, afgeven op dit adres of e-mailen (voorkeur) naar loopbaan@hasselt.be. Je sollicitatie bestaat uit de volgende stukken: - een sollicitatiebrief (voorkeur pdf); - een gedetailleerd curriculum vitae met duidelijke vermelding van je relevante beroepservaring (voorkeur pdf); - een afschrift van het vereiste studiebewijs (voorkeur pdf). 
 
Voor meer inlichtingen of specifieke vragen over de functie kan je contact opnemen met Ann Doucet (011 30 80 31 of ann.doucet@hasselt.be). Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Miet Achten (011 23 95 94 of via loopbaan@hasselt.be).

 

De Stad Hasselt is geïnteresseerd in je capaciteiten, ongeacht je leeftijd, afkomst, kleur, religie of geaardheid!

Navigatie