Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

stedenbouwkundig ambtenaar
Gemeente Hove zoekt een

stedenbouwkundig ambtenaar 

deeltijds 80% - contract onbepaalde duur - A1a-A3a
 

Je hebt de verantwoordelijkheid over de ruimtelijke ordening door o.a. het opvolgen van de opmaak en de uitvoering van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Tevens sta je in voor het afleveren van de stedenbouwkundige vergunningen en adviseer je het beleid inzake ruimtelijke ordening en het huisvestings- en woonbeleid.

 


Aanwervingsvoorwaarden

 • houder van ofwel een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 • minstens 4 jaar relevante beroepservaring in overeenstemming met de functiebeschrijving
 • in het bezit van een rijbewijs B
 • slagen in een selectieprocedure
 • geschikt bevonden worden voor de functie na een assessment (inclusief psychotechnische proef)
 • houder van een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld door de besluiten van de Vlaamse regering van 3 maart 2000 en 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld en latere uitvoeringsbesluiten en van het ministerieel besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de diploma’s van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar van ruimtelijke ordening en door latere ministeriële uitvoeringsbesluiten, of dit diploma te behalen binnen de proeftijd van één jaar telkens te verlengen met één jaar, met een maximum van 5 jaar


 

Aanbod

 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • maaltijdcheques 7 EUR
 • terugbetaling kosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding
 • 2de pensioenpijler (2%)
 • gunstige vakantieregeling (regeling publiek sector)
 • diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorlegging van de nodige bewijsstukken).

 


Waar en hoe sollicitieren

 • via mail: kandidaturen@hove.be
 • per brief: gemeentebestuur Hove - cel Personeelsadministratie - t.a.v. Martine Cuyvers, Geelhandlaan 1 te 2540 Hove
 • sollicitaties t.e.m. vrijdag 23 februari 2018

 


Meer info 

 • Martine Cuyvers, coördinator Personeelsadministratie en Secretariaat 
 • T 03 460 33 35
 • kandidaturen@hove.be
 • functiebeschrijving in te kijken op www.hove.be

Navigatie