Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Secretaris
De VVSG is een ledenorganisatie. Ze is gevestigd in Brussel, telt 152 medewerkers, en werkt voor de mandatarissen en medewerkers van de lokale besturen in Vlaanderen. De VVSG behartigt de belangen van haar leden bij de Vlaamse, federale en Europese overheden. Ook levert ze diensten aan de leden (opleidingen, beantwoorden van adviesvragen,…). De VVSG brengt leden en partners samen op het netwerkplatform: via haar digitale kanalen, maar ook tijdens evenementen en opleidingen. De VVSG zoekt een

 

secretaris

(0,5 VTE)

 


Doel

  • Als vertrouwenspersoon van de algemene directeur  neem je de belangrijkste dossiers mee op en zorgt ervoor dat de AD intern meer aanspreekbaar/bereikbaar kan zijn 
  • De ondersteuning vanuit de bestuursorganen, operationele coördinatie van de jaarcyclus (samen met de inhoudelijke coördinatie door de Organisatie- en Communicatiestrateeg) van de ondersteunende diensten 
  • Link maken op strategische momenten met stakeholders 
  • Mee uitwerken en vormgeven van het bestuursmodel en ledenmodel, het concept AV en de nieuwe bestuurscommissies, met draagvlak voor  VVSG-standpunten in lijn van onze visie naar de leden en het bepalen van de agenda 
  • Richtdatum: na de start van de procesmanager, ten vroegste 1/1/19

 


Hoe kan je solliciteren?


 

Navigatie