Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

projectmedewerker
Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende aanwervingen met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar

 

projectmedewerker

(m/v) - niveau C1-C3 – contractueel – voltijds, onbepaalde duur

 

Functie

Je maakt deel uit van de projectencel, een enthousiast multidisciplinair team dat efficiënt, flexibel en klantgericht werkt. Onder leiding van de deskundige kan je ingezet worden voor volgende vakgebieden: infrastructuur (wegenis- en rioleringswerken en nutsleidingen), gebouwenpatrimonium, Gis, groen en natuur, ruimtelijke planning en mobiliteit. Je zal instaan voor het opmaken van ontwerp- en stedenbouwkundige plannen met AutoCAD. Verder ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van meldingen en klachten, vergunningen aanvragen en lastenboeken en verslagen opmaken.

 

Plaats in de organisatie

Je rapporteert aan de deskundige projecten.

 

Resultaatsgebieden

Onder leiding van de deskundige projectencel kan je ingezet worden als projectmedewerker voor volgende vakgebieden:

 • Infrastructuur: wegeniswerken, rioleringswerken en nutsleidingen
 • Gebouwenpatrimonium
 • Gis
 • Groen en natuur
 • Ruimtelijke planning
 • Mobiliteit

 


Uitvoerende taken

Onder leiding van en volgens de taakverdeling gecoördineerd door de deskundige projecten instaan voor:

 • Met autocad opmaken van ontwerpplannen voor zowel riool- weg- als groenaanlegwerken;
 • Met autocad opmaken van stedenbouwkundige plannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Bijhouden van plannen- en vergunningenregister
 • Opvolgen en afhandelen van meldingen en klachten 
 • Ondersteunende taken zoals aanvraag vergunningen, opmaak lastenboeken
 • Organisatie en ondersteuning bewonersvergaderingen
 • Verslaggeving bij intern en extern overleg

 


Communicatieve taken

 • Overleg met de deskundige projecten
 •  Actieve deelname aan teammeetings
 • Intern werkoverleg
 • Externe contacten relevant voor de werking van de dienst.

 


Profiel

 • Diploma hoger secundair onderwijs
 • autoCAD (2D)
 • inzicht in de technische aspecten van een opdracht
 • office-toepassingen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)

 


Vereiste vaardigheden

 • teamgericht zijn: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat 
 • resultaatgericht zijn:  gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform de vooropgestelde timings en afspraken
 • nauwkeurigheid: handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten
 • plannen en organiseren: structuur brengen en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen
 • flexibel zijn: eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situatie en zich snel nieuwe taken kunnen eigen maken
 • klantgericht zijn: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden
 • betrouwbaarheid: afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen rekening houdend met de organisatiewaarden
 • schriftelijke communicatie: op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en grammaticaal correcte taal ideeën en/of meningen op schrift zetten zodat de doelgroep ze begrijpt.
 • Mondelinge communicatie: een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap gericht is, ze begrijpt


Wil je meebouwen aan de leefomgeving van de gemeente Brasschaat? Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans?

Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job via https://www.brasschaat.be/Actueel/vacatures

Stuur je motivatiebrief met cv en vermelding van je rijksregisternummer, een kopie van jouw diploma en een recent uittreksel van het strafregister naar sollicitatie@brasschaat.be en dit uiterlijk 22 oktober 2017. Het schriftelijk examen zal plaatsvinden op 8 of 9 november 2017, het mondeling examen op 20 november 2017. Hou deze data alvast vrij.

Navigatie