Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

preventieadviseur niveau1
Aalst is een centrumstad met historische roots en een eigenzinnig trekje.
De stadsorganisatie zoekt een medewerker met pit:

 

preventieadviseur niveau 1

(m/v/x)


Arbeidsvoorwaarden

  • Weddeschaal A1a – A1b – A2a (brutowedde tussen 2928,63 €/maand en 4852,74 €/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) 
  • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie, ...)
  • Aantrekkelijke verlofregeling
  • Statutair

 


Functieomschrijving

Als preventieadviseur ontwikkel je een beleid voor het lokaal overheidsbedrijf Aalst op het vlak van welzijn en preventie, met name rond arbeidsveiligheid, gezondheid van de werknemer, psychosociale aspecten, ergonomie en arbeidshygiëne zodat alle werknemers in de meest veilige omstandigheden kunnen werken en arbeidsongevallen maximaal worden voorkomen. Het lokaal overheidsbedrijf Aalst bestaat uit alle diensten van stad en OCMW Aalst.


 

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs of je bent laatstejaarsstudent en een getuigschrift ‘preventieadviseur niveau 1’.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

 


Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 20 december 2017
De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie)
en de volledige functiebeschrijving kunt u aanvragen via team selectie en loopbaanontwikkeling: 
Werf 9 - 9300 Aalst - tel 053/77 93 00 - e-mail personeelsdienst.selecties@aalst.be

 


Selectieprocedure

1. Schriftelijk gedeelte: 18 januari 2018
Een adviserende persoonlijkheidsvragenlijst wordt afgenomen ter voorbereiding van het mondeling gedeelte.
2. Mondeling gedeelte:  (presentatie + interview): 1 februari 2018 (indien veel kandidaten ook op 2 februari 2018)
Elk selectiegedeelte is eliminerend.


 

Bijlage

ocmw aalst - selectieprocedure.pdf

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent
los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.

Navigatie