Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

patrimoniumbeheerder/technisch hoofdmedewerker gebouwen
OCMW Dendermonde zoekt

patrimoniumbeheerder/technisch hoofdmedewerker gebouwen

B1-B3

 


Functie

Je staat in voor het georganiseerd technisch onderhoud en de optimalisatie van het gebouwenpatrimonium van een lokaal bestuur. Je volgt kleinschalige onderhouds- en renovatieprojecten op van A tot Z en geeft sturing aan werkploegen in diverse vakgebieden.


 

Aanbod

 • Voltijdse statutaire functie (onmiddellijke invulling en aanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar)
 • Bruto maandloon B1-B3: min. 2460 € en max. 4060 €
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques 3.41€/gewerkte dag, gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, fietsvergoeding 0.20€/km, …
 • Anciënniteit:
  - Overname van alle anciënniteit uit de openbare sector
  - Overname van nuttige anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige voor max. 10 jaar
 • Een aantrekkelijke verlofregeling (32 verlofdagen en 14 feestdagen)
 • Ruime opleidingsmogelijkheden

 


 

Profiel

 • Bachelordiploma of gelijkwaardig
 • Rijbewijs B
 • Een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn
 • Burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland zijn
 • Voldoen aan de vereiste taalkennis (Nederlands)
 • Slagen voor een vergelijkend examen: schriftelijke en mondelinge proef (2018). Preselectie is mogelijk.

 


 

Solliciteren

Tot uiterlijk 25/12/2017: via mail sollicitaties@apbvonk.be of bij aangetekend schrijven gericht aan Vonk APB, tav Hanne Gevaert, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge (Sint-Andries) met als onderwerp ‘kandidaatstelling functie patrimoniumbeheerder’, verplicht samen met cv (mailadres vermelden), motivatiebrief, afschrift van het diploma en rijbewijs.
Uitgebreide infobrochure: opvragen via sollicitatie@ocmw.dendermonde.be of 052.26.27.11.

Navigatie