Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

milieuambtenaar
Boom is een groene gemeente die ligt aan de rand van de Rupel. Als lokaal bestuur trachten we de dienstverlening naar de zowat 18 000 inwoners van Boom zo optimaal mogelijk te organiseren. Hiertoe bouwden we een stevige organisatie uit met zo'n 200 medewerkers.
Dankzij de fijne werkomstandigheden binnen onze organisatie kunnen wij trots zijn op de tevredenheid van onze medewerkers. Om iedere medewerker de mogelijkheid te bieden optimaal te kunnen functioneren, investeren wij daarnaast ten volle in opleiding en ontwikkeling voor ons personeel.


Kiezen voor Boom is kiezen voor een job met inhoud en ontwikkelingsmogelijkheden. Je komt terecht in een uitdagende werkomgeving die een goed evenwicht tussen werk en privé mogelijk maakt. Wil je deel uitmaken van een dynamisch en gedreven team? Om de teamgeest nog wat kracht bij te zetten, zoeken we momenteel een
 

milieuambtenaar

(m/v) - voltijds - statutair - niveau A1a-A3a


 

Functie

Het functieprofiel en de aanwervingsvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek op te vragen bij de perso-neelsdienst van de gemeente via mail personeelsdienst@boom.be.


 

Formele vereisten

Houder zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een di-ploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs in de richting van :

 • licentiaat in de biologie;
 • licentiaat in de aardrijkskunde;
 • licentiaat in de scheikunde;
 • licentiaat in de natuurkunde;
 • licentiaat in de biotechnologie;
 • licentiaat in de biochemie;
 • industrieel ingenieur chemie;
 • landbouwkundig ingenieur;
 • ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën;
 • ingenieur of licentiaat in de milieusanering;
 • ingenieur in het milieubeheer;
 • in het bezit zijn van een rijbewijs van tenminste categorie B;
 • Slagen voor een vergelijkende selectieprocedure.

 


Ons aanbod

Een uitdagende job met veel afwisseling, verloning volgens vast barema, fietsvergoeding, maaltijd-cheques en een hospitalisatieverzekering.

 

Interesse?

Inschrijven kan tot uiterlijk 30.11.2017. Kandidaturen dienen ingediend te worden met CV, kopie diploma, kopie rijbewijs en uittreksel uit het strafregister, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Antwerpsestraat 44 – 2850 Boom of via mail sollicitatie@boom.be

Navigatie