Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

manager technische uitvoeringsdiensten
Stad Hasselt zoekt

 

manager technische uitvoeringsdiensten


Je bent verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze technische uitvoeringsdiensten (openbaar domein, gebouwen, logistiek, evenementen en administratie). Samen met een 300-tal medewerkers til je de organisatie en werking van deze diensten naar een volgend niveau. Met je bewezen ervaring in veranderingsmanagement, je kritische houding ten opzichte van de dagelijkse bedrijfsvoering en je voeling met de medewerkers slaag je er in om de diverse teams te begeesteren en ‘anders’ te gaan werken.
 Je realiseert deze verandering binnen de doelstellingen die het management en beleid vooropstellen, maar beschikt over een ruime mate van zelfstandigheid waarbinnen je dit kan doen. Je waakt over de prestaties van de verschillende diensten en rapporteert hierover naar management en beleid.

 

Interesse?

Meer informatie vind je terug in de functiebeschrijving_manager_technische_uitvoeringsdiensten.pdf
Solliciteren kan tot en met 24 december 2017.

Navigatie