Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

maatschappelijk werker
Het OCMW van Haaltert gaat over tot het aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van

 

maatschappelijk werker

B1-B3 - op de dienst sociale zorg


 

Taakomschrijving

Als maatschappelijk werker op de dienst sociale zorg werk je mee aan het bereiken van het doel van de maatschappelijke dienstverlening, nl. iedereen toelaten om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Je staat hierbij in voor een curatieve en preventieve dienstverlening en dit op zowel materieel als psychologisch vlak.
Bij het uitvoeren van deze taken kan je terugvallen op de nodige kennis in verband met de relevante wetgeving en kan je deze wetgeving op een correcte manier toepassen tijdens de afwerking van de verschillende dossiers.Ons aanbod

 • voltijds statutaire tewerkstelling met 1 jaar proef 
 • een geïndexeerd brutomaandsalaris van min. 2.437,59 euro (loonschaal B1-B3)
 • maaltijdcheques (7 euro / volledige dag)
 • fietsvergoeding (0,22 euro / km)
 • tegemoetkoming abonnement woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 • glijdende werktijden
 • gunstige verlofregeling
 • hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst, met de mogelijkheid om gezinsleden aan  te sluiten tegen gunstige tarieven


 

Aanwervingsvoorwaarden

 • Tenminste houder zijn van ofwel:
  - het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
  - het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.
  Onder gelijkgesteld wordt verstaan:
  Voor punt 1°: het diploma van maatschappelijk assistent van vóór de invoering van de BAMA-structuur (lees: van vóór het academiejaar 2004-2005)
  Voor punt 2°: het diploma van sociaal verpleegkundige van vóór de BAMA-structuur (lees: van vóór het academiejaar 2004-2005).
  - Laatstejaarsstudenten worden toegelaten op voorwaarde dat ze een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vier maanden hun einddiploma kunnen behalen.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.
 • Slagen voor de selectieprocedure.


 

Solliciteren?

Stel je kandidaat door uiterlijk op 31 januari 2018:

 • sollicitatiebrief
 • curriculum vitae
 • kopie van het vereiste diploma
 • origineel uittreksel uit het strafregister – model 2 (niet ouder dan 3 maanden)
 • kopie van het rijbewijs B
  aangetekend op te sturen naar de personeelsdienst van het OCMW, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs af te geven op de personeelsdienst (Hoogstraat 41, 9450 Haaltert – 1ste verdieping).
  Kandidaturen per mail worden niet aanvaard.

De wervingsreserve wordt aangelegd van één jaar, maximum verlengbaar met één jaar.
De functiebeschrijving, de toelatingsvoorwaarden en verdere inlichtingen zijn te bekomen op hetzelfde adres (Hoogstraat 41, 9450 Haaltert) of op www.haaltert.be .
Tel.  053/85.86.17  e-mail : personeel@haaltert.be - 053/ 85.86.18 - 053/ 85.86.19

Navigatie