Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

landmeter-expert
De provincie Vlaams-Brabant zoekt een

 

voltijdse landmeter – expert

(m/v) voor de tekenkamer via werving

 

 

Inhoud van de job

De tekenkamer ondersteunt de diensten van de directie ruimte op vlak van tekenwerk (Autocad), GIS, topografische opmetingen en grondinnemingen. De diensten waterlopen (beheer van waterlopen, aanleg van overstromingsgebieden, erosiebestrijding, …), mobiliteit (aanleg fietssnelwegen) en gebouwen (investerings- en onderhoudswerken aan het eigen patrimonium) leveren de meeste opdrachten aan.

De landmeter-expert tracht een duidelijk en juridisch sluitend antwoord te formuleren op alle vragen met betrekking tot het onroerend provinciaal patrimonium en staat mee in voor een efficiënt beheer van dat patrimonium.
Concreet gaat het over  topografische opmetingen, controlemetingen, zaken uitzetten op het terrein (bijvoorbeeld een ontwerp), plannen opstellen, opzoekingen, grensbepalingen, afpalingen,…  Het behandelen, zelfs onderhandelen, van de aankoop-/onteigeningsdossiers voor het provinciebestuur is een essentieel onderdeel van het takenpakket.
De wettelijke erkenning of toegang tot erkenning als landmeter-expert is om juridische redenen zeer belangrijk.

 


Profiel

 • Je hebt een master diploma.
 • Bijkomend voldoe je aan de specifieke diplomavereisten om door de federale raad van landmeter-experten erkend te worden als landmeter-expert. Conform de wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert van 11 mei 2003.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
 • Je staat in voor een efficiënte en correcte voorbereiding, coördinatie en opvolging van je eigen werkzaamheden, projecten en dossiers. Je hebt bij de uitvoering van terreinwerk voldoende oog voor de geldende veiligheidsvoorschriften.
 • Je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takenpakket op te lossen.
 • Je neemt standpunten in en overziet de consequenties ervan en je hanteert aangepaste overtuigingsstrategieën.
 • Je stimuleert de samenwerking binnen het eigen team en met je interne klanten. Je legt de nodige contacten zowel intern als extern, om de dienstverlening bekend te maken en doelgroepen te informeren.
 • Je zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen. Je kan assertief reageren wanneer de omstandigheden dat vereisen.
 • Je ontwikkelt je binnen de eigen functie en je werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van de taken van de tekenkamer.


 

Aanbod

 • Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3046,98 en € 4741,30.
  Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3528,09 en € 4915,61.
  Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 4706,44 en € 5048,09.
  Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 20 jaar worden aangerekend. 
 • Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur).
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het provinciehuis te Leuven.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Corporate Benefits.


 


Procedure

De selectie bestaat uit een schriftelijke proef op 1 maart 2018 en een mondelinge proef op 28 maart 2018.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 13 februari 2018 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Je selecteert hiervoor na het inloggen de vacature “bestuurssecretaris landmeter-expert”. Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).


 

Contact

 • Procedure: Mieke Coelst, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 09, mieke.coelst@vlaamsbrabant.be
 • Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Hilde Torfs, directeur directie ruimte, 016 26 75 61, hilde.torfs@vlaamsbrabant.be.

 

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Navigatie