Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

jurist - juridisch expert ruimtelijke ordening/stedenbouw
IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft. IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid van beleidsdomeinen en thema’s (milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit ...), die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken, waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet.


De dienstverlening van IGEMO omvat onder meer

 • ondersteuning van lokale besturen op het vlak van milieu- en natuurbeleid, energie- en waterbeheer, duurzame ontwikkeling …;
 • ondersteuning van lokale besturen op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening;
 • ondersteuning van lokale besturen op het vlak van woon- en bedrijfshuisvestingsbeleid;
 • realisatie van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen, woonprojecten …);
 • project- en procesmanagement bij (complexe) ruimtelijke en infrastructurele projecten.


De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken

 • een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.


IGEMO wenst zich te versterken met een (m/v)


JURIST - JURIDISCH EXPERT RUIMTELIJKE ORDENING/STEDENBOUW


Als intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling ondersteunt en begeleidt IGEMO lokale besturen bij het realiseren van beleidsvisies en het uitvoeren van generieke taken. IGEMO beschikt over een intergemeentelijke handhavingscel die lokale besturen van A tot Z (van vaststelling tot procedure) ondersteunt op het vlak van omgevingshandhaving (ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu). IGEMO realiseert ook ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen en woonprojecten) voor lokale besturen en levert diensten op het vlak van ruimtelijke ordening en grondverwerving (o.a. onteigeningen).


Jouw uitdaging

Je werkt als jurist in hoofdzaak voor de intergemeentelijke handhavingscel (milieu, stedenbouw en ruimtelijke ordening) met als taakstelling deze dienstverlening op een professionele en deskundige wijze uit te bouwen. Je beschikt over en/of je ontwikkelt daartoe een bijzondere juridische expertise op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu.
In functie van de ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen en woonprojecten) bied je juridische ondersteuning op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, onteigeningen en zakelijke rechten (erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden ...).
Als bedrijfsjurist volg je de ontwikkelingen en dossiers met betrekking tot de organieke regelgeving inzake intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de fiscale regelgeving (inkomstenbelasting, btw …), de wetgeving inzake overheidsopdrachten e.d. nauwgezet op.


Jouw taken

Binnen de context van de intergemeentelijke handhavingscel neem je de volgende taken voor je rekening

 • Je verleent in teamverband diensten ten behoeve van de lokale besturen binnen de context van de intergemeentelijke handhavingscel.
 • Je ondersteunt de lokale besturen bij het uitwerken en uitvoeren van een handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu.
 • Je voert diverse handhavingstaken inzake ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu (omgeving) uit in opdracht van lokale besturen. Dit omvat o.a. het uitvoeren van terreincontroles, het verstrekken van aanmaningen en waarschuwingen, het maken van vaststellingen (proces-verbaal), het uitwerken van bestuurlijke maatregelen, het vorderen van gerechtelijke maatregelen, het begeleiden van administratief- en strafrechtelijke procedures …
 • Je bevordert de contacten en de samenwerking tussen lokale overheden, politie, parket en andere gerechtelijke instanties op het vlak van handhavingsbeleid.
 • Je werkt nauw samen met lokale besturen, politiezones en andere handhavingsactoren.
 • Je initieert en realiseert communicatie- en/of sensibilisatiescampagnes omtrent handhaving.
 • Je informeert eigenaars, bouwheren, exploitanten … omtrent overtredingen.
 • Je bemiddelt met eigenaars, bouwheren, exploitanten, overtreders …
 • Je zorgt voor het uitbouwen en bundelen van kennis en expertise inzake omgevingshandhaving.


Ten behoeve van de algemene werking en de ontwikkelingsprojecten van IGEMO behelst jouw takenpakket

 • Je adviseert en begeleidt zowel IGEMO als haar gemeentelijke vennoten in het kader van onteigeningen (zowel administratieve als gerechtelijke fase).
 • Je ondersteunt zowel IGEMO als haar gemeentelijke vennoten op het vlak van eigendomsrecht en zakelijke rechten (erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpacht …).
 • Je volgt de regelgeving, rechtspraak en rechtsleer m.b.t. intergemeentelijke samenwerking, fiscaliteit t.a.v. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, overheidsopdrachten … nauwgezet op en adviseert dienaangaande het bestuur, de directie en/of het management.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheren en opvolgen van gerechtelijke en juridische dossiers.

 


Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent assertief en contactvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je betoont een grote betrokkenheid en zelfdiscipline.
 • Je beschikt over een universitair masterdiploma in de rechten.
 • Je hebt bijzondere kennis over de Vlaamse regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.
 • Kennis en ervaring met betrekking tot de onteigeningswetgeving vormen een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.

 


Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Je komt terecht in een dynamische en ambitieuze intercommunale met een aangename werksfeer.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A). Nuttige werkervaring wordt in rekening gebracht bij de verloning.
 • Je krijgt extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering …


Selectieproeven

Je neemt deel aan schriftelijke en mondelinge selectieproeven, waarbij zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties worden getest.


Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 30 juni 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of via e-mail: info@igemo.be.


Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO, op het nummer 015 28 50 59.

Navigatie