Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

juridisch adviseur

Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen en dit in onze zone verder uit te bouwen, zijn we momenteel op zoek naar een


juridisch adviseur

consulent - A1a-A3a

 


Wat doe je?

 • Je maakt deel uit van de dienst bestuurszaken van de brandweer, een team van 8 gemotiveerde medewerkers die instaan voor besluitvorming, juridisch advies en expertise, onthaal en secretariaat. 
 • Je wordt juridisch adviseur in de regelgeving over de civiele veiligheid en de hulpverleningszones en de regelgeving rond openbare besturen.
 • Je bouwt juridische expertise op en bent het aanspreekpunt voor collega’s in een aantal materies zoals de werking van de brandweer, aansprakelijkheid en verzekeringen, retributies en debiteurenbeheer, privacy, openbaarheid van bestuur, overeenkomsten, archivering, ...
 • Je formuleert oplossingsgerichte en creatieve voorstellen en volgt de implementatie van juridische dossiers op. In eventuele gerechtelijke dossiers zorg je voor de aanstelling van advocatenkantoren, volg je hun werkzaamheden op en controleer je dagvaarding en conclusies.
 • Je werkt mee aan de inhoudelijke voorbereiding van de beslissingen van zoneraad en zonecollege.
 • Je werkt mee aan projecten, zowel in de fase van de opstart als bij het verdere verloop van het project en het inbedden van de resultaten in de reguliere organisatie.
 • Je deelt je expertise, o.a. door het geven van presentaties, het organiseren van opleidingen en het openstellen van je documentatie.

 


Wat verwachten we van je?

 • Je hebt kennis van publiek recht. 
 • Je hebt kennis van (of bent bereid om je op korte termijn in te werken in) de wet civiele veiligheid en andere specifieke regelgeving betreffende de brandweer.
 • Je hebt kennis van (of bent bereid om je op korte termijn in te werken in) de regelgeving omtrent aansprakelijkheid en verzekeringen, retributies en debiteurenbeheer, privacy (GDPR), openbaarheid van bestuur, overeenkomsten, archivering, …
 • Je hebt affiniteit met proces- en projectmatig werken.
 • Je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, waarmee je bijdraagt aan heldere communicatie ten behoeve van een transparante werking van de dienst bestuurszaken. Je bent in staat om juridische termen en documenten op een begrijpelijke manier uit te leggen, ook aan niet-juristen.
 • Je kan creatief en op onderbouwde wijze oplossingen voor problemen voorstellen.
 • Je bent nauwkeurig en discreet.
 • Je bent flexibel en bereid om bij te leren.
 • Je durft vanuit een constructieve houding de bestaande werkwijzen kritisch en innovatief te benaderen.
 • Je bent een teamplayer.

 


Aan welke voorwaarden moet je voldoen om deel te nemen aan de selectie?

Externe aanwerving en verruimde mobiliteit.

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de rechten.
 • Indien je reeds ervaring hebt bij een openbaar bestuur is dit een pluspunt, maar gemotiveerde schoolverlaters komen ook in aanmerking. Van zodra je start bij Brandweer Zone Antwerpen zal je door jouw team verder opgeleid worden in de materies waarvoor je verantwoordelijk bent.
 • Je voldoet aan de algemene sollicitatievoorwaarden:
  - Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
  - Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister indien je slaagt voor de volledige selectieprocedure.
  - Je bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
  - Je beheerst vlot de Nederlandse taal om op die manier met collega’s en burgers professioneel te kunnen communiceren.

 


Wat mag je van ons verwachten?

 • Plaats van tewerkstelling: Je gaat aan de slag bij Brandweer Zone Antwerpen en werkt vanuit Post Noord (Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen).
 • Uurregeling:
  Flextijd (= flexibele werktijd)
  Voltijds (contract onbepaalde duur - contractueel)
  Kandidaten die slagen via verruimde mobiliteit vanuit groep Antwerpen behouden hun statuut.
 • Loon:
  € 3.046,98 bruto/maand ( hoger volgens relevante anciënniteit)
 • Extra voordelen: Wie voor de Zone werkt, ontvangt naast zijn loon nog een aantal vergoedingen: 
  - Maaltijdcheques van € 7 met een eigen bijdrage van € 1,09 
  - Hospitalisatieverzekering
  - Vakantiegeld 
  - Eindejaarstoelage
  - Aanvullende 2de pensioenpijler voor contractuele medewerkers 
  - Fietsvergoeding
  - Tegemoetkoming in woon-werkverkeer (openbaar vervoer)
 • Andere voordelen zijn:
  - Actieve loopbaanbegeleiding.
  - Gratis lidmaatschap van de personeelsvereniging Sodi+, die je heel wat kortingen biedt op tickets en in winkels en die ook zelf regelmatig activiteiten organiseert.
  - Gratis lidmaatschap van Brandweervereniging Vlaanderen
  - Een moderne werkomgeving

 


Hoe solliciteren?

Solliciteren is mogelijk door onderstaande documenten per mail te versturen naar de dienst Werving en Selectie: bza.selectie@brandweerzone.antwerpen.be. Let op: onvolledige sollicitaties komen niet in aanmerking!

 • CV 
 • Motivatiebrief 
 • Een kopie van je diploma

Gelieve in het onderwerp ‘sollicitatie juridisch adviseur’ te vermelden.

Solliciteren is mogelijk tot en met 15 april 2018.

Indien je slaagt voor de volledige selectieprocedure zal je gevraagd worden een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van max. 6 maanden oud om aan te tonen dat je gedrag in overeenstemming is met de
eisen van de functie (cfr. algemene sollicitatievoorwaarden).

 


Meer weten?

Heb je alles grondig gelezen en toch nog een vraag?
Neem contact op met de dienst Werving & Selectie:

 


Bijlage

Volledige beschrijving: Infobrochure juridisch adviseur_com.pdf

Navigatie