Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

informatieveiligheidsconsulent
Piva eGov ondersteunt als provinciaal agentschap de ICT-werking van de Oost-Vlaamse lokale besturen. Word jij onze collega?

informatieveiligheidsconsulent

 


Functie

 • op eigen initiatief of op vraag van het lokaal bestuur advies geven over informatieveiligheid zodat de lokale besturen aan wie de dienstverlening wordt verstrekt een adequaat beleid op het vlak van Informatieveiligheid kunnen voeren. 
 • opmaken en opvolgen van informatieveiligheidsplannen en jaarlijkse aanpassing en bijsturing zodat de wettelijke verplichtingen op dit vlak kunnen uitgetekend en opgevolgd worden. 
 • Uitvoering van specifieke taken die vermeld worden in het “besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer zodat de wettelijke verplichtingen op het vlak van elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer worden gerespecteerd.


 

Profiel en ervaringsvoorwaarden

 • je hebt kennis van ICT toepassingen, besturingssystemen, hard- en softwarespecificaties en –evoluties en netwerkbeheer
 • je bent sterk in beveiliging van informaticasystemen
 • je hebt kennis van het geldende wettelijk en decretaal kader waarbinnen het informatieveiligheidsbeleid vorm krijgt
 • je bent vertrouwd met juridische aspecten rond privacy en informatieveiligheid
 • je hebt kennis van de analysemethoden.
 • diplomavoorwaarde: masterdiploma
 • ervaringsvoorwaarde: geen ervaringsvereiste
 • Uiterlijk op de aanstellingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B.


 

Onze troeven

 • Een opleiding tot informatieveiligheidsconsulent/functionaris voor gegevensbescherming is inclusief!
 • Een expertisecentrum van reeds 8 informatieveiligheidsconsulenten, 25 ict-gerelateerde profielen, waar het samen neerzetten van resultaten en participatie van de ondersteunde lokale besturen centraal staat.
 • Werkomstandigheden die zorgen voor een ideale work life balance.


 

Meer informatie

Telefonisch: 09 267 71 26 contactpersoon: Thaïs Thys
E-mail: personeel.ondersteunendediensten@oost-vlaanderen.be
Bijlage: infobundel_informatieveiligheidsconsulent.pdf


 

Solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk op 31 januari 2018 via Jobpunt

Navigatie