Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

hr- en organisatieconsulent
De provincie Vlaams-Brabant zoekt een


HR- en organisatieconsulent

(bestuurssecretaris organisatie en planning) - voltijds - contractueel - via werving

 

Inhoud van de job


Uitwerken van complexe vraagstukken op het vlak van HR- en organisatieontwikkeling:

 • Je geeft advies over complexe vraagstukken op het gebied van HR en organisatie- en teamverandering/ontwikkeling. 
 • Je begeleidt entiteiten bij het doorlopen van een procesanalyse of een organisatie- of teamtraject. 
 • Je wordt ingezet als projectleider of als lid van een project- en/of stuurgroep en dit in functie van vragen vanuit de organisatie. Vanuit je expertise zorg je voor de kwaliteit en het draagvlak van het eindresultaat, hierbij steeds het organisatiebreed belang voor ogen houdend.
 • Je komt in nauw overleg met de stakeholders tot een antwoord op vragen, zoals wat is de behoefte, wat is de scope, wat zijn de strategische, kern- en ondersteunende processen, welke taken dienen te worden uitgevoerd, hoeveel en welk personeel is hiervoor nodig, welke stappen moeten worden doorlopen, wie heeft welke verantwoordelijkheden, welke risico’s lopen we, wat is de financiële impact, wat zijn de benodigde competenties, …
 • Je faciliteert de uitvoering van verbeteringen door aandacht te hebben voor:
  o het (bege)leiden van de implementatie van veranderingen
  o het installeren van een cultuur van voortdurend verbeteren.
 • Je vertaalt in overleg met alle betrokkenen de HR- en organisatorische consequenties in concrete plannen en je coördineert de besluitvorming daarvan.
 • Je adviseert de organisatie en haar entiteiten bij het ontwikkelen van veranderstrategieën en aanpakken.
 • Je neemt deel in de vormgeving van projecten en activiteiten gericht op organisatie- en teamontwikkeling.
 • Je volgt innovatieve HR- en organisatiebeleidsevoluties, methodieken en instrumenten op en doet deze ingang vinden in je eigen werking en in de organisatie (bv. talentmanagement, jobcrafting, werken met zelfsturende teams, scrumaanpak, …).
 • Je rapporteert over de werkzaamheden aan het diensthoofd van de dienst.
 • Je communiceert aan de organisatie over de in je werkzaamheden bereikte resultaten.

 

Inzet als volwaardig teamlid binnen de dienst:

 • Vanuit je ervaring draag je bij tot het resultaat van het team. Vanuit deze optiek werk je mee aan het optimaliseren van de planning en de uitvoering van het takenpakket van de dienst. Je neemt actief deel aan het teamoverleg en de andere activiteiten van de dienst. 
 • Binnen het team is er aandacht voor het inzetten van medewerkers op projecten en taken die aansluiten bij hun interesses en voor het leveren van nieuwe invalshoeken betreffende de uitvoering van de diverse taken binnen de dienst. 
 • Je kan ingezet worden binnen de volledige HR- en organisatiecontext van de dienst.

 


Profiel

 • Je hebt een masterdiploma. 
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
 • Je verkrijgt instemming voor jouw visie door het aangaan van dialoog en overleg. Je overtuigt door inhoud én aanpak en gebruikt hiertoe aangepaste overtuigingsstrategieën. Je houdt hierbij je rol als adviseur/expert op jouw vakgebied enerzijds en belangenbehartiger van de organisatie anderzijds steeds voor ogen. Om dit mee te bewerkstelligen ontwikkel en bestendig je relaties binnen én buiten het provinciebestuur.
 • Je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, project- of stuurgroepen en creëert de nodige betrokkenheid.
 • Je schat de benodigde acties, tijd en middelen in en coördineert die elementen om de doelstellingen te bereiken conform de planning.
 • Je ziet kansen en stelt uit eigen beweging acties voor. Je neemt proactief initiatief om problemen binnen het toegewezen takenpakket structureel op te lossen.
 • Je betrekt bredere (maatschappelijke, technische …) factoren bij je aanpak.
 • Op basis van de informatie, die je analyseert, neem je standpunten in en overzie je de consequenties daarvan. Je verleent advies over het eigen thema aan verschillende actoren.
 • Je toetst je eigen besluiten, voorstellen en acties af aan (de belangen van) andere entiteiten.
 • Je formuleert voorstellen met het oog op het verbeteren van bestaande situaties en werkmethodes. Je ontwikkelt je binnen de eigen functie en je werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken.

 


Aanbod

 • Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.046,98 en € 4.741,30. Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.528,09 en € 4.915,61. Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 4.706,44 en € 5.048,09.
  Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend. 
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het provinciehuis te Leuven.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Corporate Benefits.
 • Het provinciehuis is rolstoeltoegankelijk.

 


Procedure

De selectie bestaat uit een schriftelijke proef op 22 februari 2018 en een mondelinge proef op 21 of 22 maart 2018.
Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 13 februari 2018 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

 


Contact

 • Procedure: Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be
 • Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Nele Barthier, diensthoofd organisatie en planning, 016 26 71 54, nele.barthier@vlaamsbrabant.be.


Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Navigatie