Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

hoofdmedewerker gebouwen
Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende aanwervingen met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar


hoofdmedewerker gebouwen

(m/v) - niveau C4-C5 – contractueel – voltijds, onbepaalde duur

 

Functie

Je komt in een enthousiast team dat bouwtechnische uitdagingen aanpakt. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van lastenboeken voor nieuwbouw, renovatiewerken en grote herstellingen aan gebouwen. Tevens  sta je in voor de werfopvolging: toezicht en controle van de werken,  technische en administratieve opvolging, bespreking en planning met aannemers. Het opvolgen van de openbare verlichting valt ook onder je bevoegdheid.

 

Plaats in het organogram

Je rapporteert aan het afdelingshoofd gebouwenpatrimonium en de beleidsmanager plaatsgebonden zaken en werkt in een klein team waartoe ook de deskundige duurzaamheid behoort.


 

Resultaatsgebieden

 • Nieuwbouw
 • Renovatie en grote herstellingen aan gebouwen
 • Opvolgen van de realisatie van het masterplan openbare verlichting


 

Taken


Uitvoerende taken

Onder leiding van het afdelingshoofd gebouwenpatrimonium ben je medeverantwoordelijk voor:

 • Voorbereiding, coördinatie en opvolging van de werken door derden met betrekking tot de resultaatsgebieden
 • Opstellen van lastenboeken voor nieuwbouw, renovatiewerken en grote herstellingen door derden aan gebouwen
 • Werfopvolging: toezicht en controle van de werken,  technische en administratieve opvolging, bespreking en planning met aannemers
 • Medeverantwoordelijk voor de voorbereiding van dossiers voor het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad en voor de uitvoering van de beslissingen en de rapportage ervan
 • Verstrekken van informatie
 • Bijhouden klassement en archief

 

Leidinggevende taken:

 • Vervangt het afdelingshoofd gebouwenpatrimonium wanneer deze weerhouden of afwezig is

 

Communicatieve taken:

 • Overleg met afdelingshoofd gebouwenpatrimonium en beleidsmanager plaatsgebonden zaken
 • Intern werkoverleg
 • Als werfopvolger rechtstreekse contacten met externe aannemers of opdrachthouders

 


Profiel

- diploma hoger secundair onderwijs
- gedegen ervaring projectmanagement
- kennis wetgeving overheidsopdrachten
- basiskennis AREI en HVAC
- Autocad kunnen raadplegen


Vereiste compententies

 • grondige kennis projectmanagement
 • plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen
 • flexibiliteit : eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situatie met hete oog op het bereiken van een bepaald doel
 • klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden
 • mondelinge communicatie: een boodschap vaardig overbrengen zodat de doelgroep tot wie de boodschap gericht is ze begrijpt
 • schriftelijke communicatie: op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en grammaticaal correcte taal ideeën en/of meningen op schrift zetten zodat de doelgroep ze begrijpt,
 • stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren
 • creativiteit: originele en vernieuwende oplossingen en voorstellen formuleren
 • betrouwbaarheid: afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, rekening houdend met de bedrijfspolicy
 • initiatief: uit eigen beweging zaken aanpakken, voorstellen formuleren en/of pro-actief reageren.
 • zorgvuldigheid: handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van foutenWil je meebouwen aan de leefomgeving van de gemeente Brasschaat? Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans?

Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job via https://www.brasschaat.be/Actueel/vacatures

Stuur je motivatiebrief met cv en vermelding van je rijksregisternummer, een kopie van jouw diploma en een recent uittreksel van het strafregister naar sollicitatie@brasschaat.be en dit uiterlijk 22 oktober 2017. Het schriftelijk examen zal plaatsvinden op 8 of 9 november 2017, het mondeling examen op 20 november 2017. Hou deze data alvast vrij.

Navigatie