Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

hoofdmaatschappelijk werker
OCMW Wevelgem zoekt een enthousiaste m/v

 

Hoofdmaatschappelijk werker

 

Functie

•  Als hoofdmaatschappelijk werker, help je mee om binnen het wettelijk kader het maatschappelijk beleid van het OCMW Wevelgem uit te voeren. • Je coördineert en omkadert een team van maatschappelijke werkers. • Je zorgt ervoor dat elke medewerker zich kan ontplooien en zijn professionele troeven volop kan uitspelen.

• Je waakt over een kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening met als doel de burger in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

 

Diplomavoorwaarden

• Je bent houder van hetzij het diploma van bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma, hetzij het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma. Onder gelijkgesteld diploma moet begrepen worden: het diploma van maatschappelijk assistent van vóór 1 januari 2011 OF het diploma van sociaal verpleegkundige van vóór 1 januari 2011. • Je hebt minimum 4 jaar graadanciënniteit of 4 jaar ervaring in de openbare sector in niveau B en titularis van de schaal B2 met basisvorming of schaal B3.

 

Aanbod

• Een afwisselende functie met ruimte voor initiatief en creativiteit • Een prima werksfeer binnen een dynamisch team • Een contract van onbepaalde duur • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding …

 

Selectie

• de schriftelijk selectie gaat door op woensdag 22 november om 17u00

• het mondeling gedeelte gaat door op woensdag 6 december

Het functieprofiel, de selectievoorwaarden en het inschrijvingsformulier kan je opvragen bij de personeelsdienst op het nummer 056 43 55 00

of op het e-mailadres personeelsdienst@ocmwwevelgem.be

 

Solliciteren

Je kandidatuur moet, via een aangetekend schrijven, ten laatste op vrijdagmiddag
3 november 2017 binnen zijn bij de personeelsdienst van het OCMW en moet ook een kopie van je diploma, een bewijs van goed gedrag en zeden en een ervaringsbewijs bevatten.

 

www.ocmwwevelgem.be

Navigatie