Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

handhavingsmedewerker
Voor spoedige indiensttreding is SOLVA op zoek naar een 


handhavingsmedewerker

(m/v) - voltijds

 

Jouw functie

 • Je houdt toezicht op de naleving van de milieuwetgeving binnen het werkingsgebied in het algemeen en zorgen voor de bestuurlijke handhaving ervan;
 • Je bereidt het dossier voor: afgeleverde vergunningen onderzoeken en relevante informatie bestuderen;
  Je voert ter plaatse inspectie uit en gaat na of de reglementering ter zake nageleefd wordt;
 • Je maakt verslagen en PV’s op;
 • Je volgt het dossier op en werkt dit af: waar nodig geef je onderrichtingen, stel je aanmaningen op of indien vereist neem je bestuurlijke maatregelen teneinde de schade aan het leefmilieu te herstellen;
 • Je overlegt eventueel en toetst het dossier af met de jurist teneinde een éénvormige werking en correcte dossierafhandeling te bekomen.


 

Jouw profiel

 • Diploma van het universitair onderwijs of een professionele bachelor met min. 5 jaar ervaring in een wetenschappelijke richting met bijzondere affiniteit inzake milieu aangevuld met het diploma lokale milieutoezichthouder of bereid zijn dit diploma binnen korte termijn te behalen;
 • Een andere bijkomende opleiding in de milieusector is een pluspunt
 • Je bent vertrouwd met de milieuwetgeving, in het bijzonder met de Vlarem wetgeving   
  enerzijds en het milieuhandhavingsdecreet en –uitvoeringsbesluit anderzijds;
 • Kennis hebben van de regelgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening is een pluspunt;
 • Je bent vertrouwd met de werking van lokale besturen;
 • Je kan steeds de nodige neutraliteit en onafhankelijkheid bewaren inzake inspectie-opdrachten
 • Je bent moet bovendien in het bezit zijn van een recent attest van goed zedelijk gedrag, slagen in een aanwervingsexamen en in bezit zijn van een rijbewijs B.

 

Ons aanbod

Een contract van onbepaalde duur met een brutomaand wedde die, aan de huidige index, afhankelijk van de nuttige ervaring, varieert van € 2.412,48 tot € 5.591,94 per maand, een groeps- en hospitalisatieverzekering en andere gangbare sociale voorzieningen.


Interesse?

Indien je deel wil uitmaken van een jong en dynamisch team, bezorg dan vóór maandag 13 november 2017 een omstandig cv met motivatiebrief, een kopie van je diploma en een bewijs van goed zedelijk gedrag hetzij schriftelijk, aan de Voorzitter van SOLVA, mevr. Ilse Uyttersprot, Gentsesteenweg 1B, 9520 Vlierzele, hetzij via e-mail aan      sarah.piret@so-lva.be.

Het eerste, schriftelijke gedeelte van de examenprocedure vindt plaats op zaterdag 18 november 2017.  Indien je hiervoor slaagt, vindt een tweede mondeling gedeelte plaats op donderdag 30 november 2017.  Meer informatie vind je op www.so-lva.be of kan bekomen worden bij Sarah Piret op het nummer 053/73 74 25.

Navigatie