Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

financieel directeur
Heist-op-den-Berg - met meer dan 40 000 inwoners de vierde grootste gemeente in de provincie Antwerpen - is geografisch gesitueerd in het gebied tussen de steden Mechelen, Aarschot, Herentals en Lier. De combinatie van landelijke deelgemeenten en een verstedelijkte kern maakt van de gemeente een sterke regionale speler en geeft haar de dynamiek van een centrumstad. We zijn een organisatie in volle verandering.


Financieel directeur


Je ondersteunt het bestuur bij het voorbereiden, opvolgen, evalueren en bijsturen van het financieel beleid van de gemeente, het OCMW, het AGB en politiezone Heist. Je voert analyses en rapportages uit en zorgt voor onderbouwde beleidsvoorstellen en opvolgingsrapporten wat betreft de financiën van de organisatie. Samen met de financiële dienst houd je de boekhouding bij en ben je verantwoordelijk voor het opmaken van de budgetten, de meerjarenplanning en de jaarrekeningen. Je speelt een cruciale rol bij de organisatie van de interne financiële controle en het opzetten van controlemechanismen. Je rapporteert aan de algemeen directeur en je bent in volle onafhankelijkheid verantwoordelijk voor decretaal vastgelegde taken. Je bent lid van het managementteam en denkt mee over de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke administratie in haar geheel.


Profiel

Je combineert een masterdiploma (of gelijkgesteld) met minimum 5 jaar relevante ervaring in een leidinggevende of projectmanagementfunctie, beide met een financieel-economische achtergrond. Je hebt strategisch inzicht en een duidelijke visie op de ontwikkeling van het financieel beleid van een organisatie. Je realiseert op een diplomatische manier het financieel beleid door je inzet en inzicht in de verhoudingen tussen politieke beleidsvoering en de taken van de administratie. Jouw interesse in mens en maatschappij maken van jou een financieel manager met een passie voor de gemeente. Je hebt de Belgische nationaliteit.


Aanbod

Een boeiende maatschappelijk relevante functie binnen een organisatie in volle beweging. Een voltijdse functie in statutair verband. Het actueel brutomaandsalaris bedraagt minimaal € 5.800 en maximaal € 7.400. Extra voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, fietsvergoeding, zeer ruime verlofregeling. Er wordt een werfreserve voor de duur van 1 jaar aangelegd.


Interesse?

Stuur het ‘kandidaatstellingsformulier’ en kopie van het vereiste diploma uiterlijk tegen 30 juni 2017 naar het selectiekantoor Search & Selection, t.a.v. Tom Bertens, heistopdenberg@searchselection.com. Bijkomende informatie kan je opvragen bij de personeelsdienst, tel. 015 22 86 83, e-mail: personeelsdienst@heist-op-den-berg.be. De functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure
en het ‘kandidaatstellingsformulier’ kan je vinden op www.heist-op-den-berg.be.

Navigatie