Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

financieel directeur
Het Gemeentebestuur van Kraainem werft aan:
           

financieel directeur

(m/v)

 


Formele vereisten

 • In het bezit zijn van een masterdiploma of een diploma van universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis (alleen Selor is bevoegd om de taalkennis vast te stellen), dit wil zeggen; 
  o Indien diploma in het Nederlandstalig onderwijs behaald = in het bezit zijn van een Selor attest, art.9§2 met bewijs van de elementaire kennis van het Frans.
  o Indien diploma in het Franstalig of anderstalig onderwijs behaald =  in het bezit zijn van een Selor attest, art. 7 niveau 1/A met bewijs van de kennis van het Nederlands.
 • De Belgische nationaliteit hebben, in het bezit zijn van een rijbewijs B
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Van onberispelijk gedrag en medisch geschikt zijn

De gemeente Kraainem gebruikt in haar binnendiensten uitsluitend het Nederlands

 


Profiel

(de technische kennis kan ook verworven worden tijdens de uitoefening van de functie)

 • Grondige kennis van het decreet lokaal bestuur en de nog geldende bepalingen van het gemeentedecreet en de nieuwe gemeentewet
 • Grondige kennis hebben van het administratief recht dat van toepassing is op de lokale besturen, o.a. de wetgeving rond overheidsopdrachten en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten, de regelgeving op de gemeentelijke boekhouding en de gemeentefinanciën, het decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004, de wetgeving betreffende de motiveringsplicht, ... 
 • Grondige juridische en boekhoudkundige kennis hebben van de regelgeving rond de beleids- en beheerscyclus.
 • Grondige kennis hebben van de financiële technieken en hantering ervan (kosten batenanalyse, kostenanalytische boekhouding,…)
 • Goede kennis hebben van management- en organisatietechnieken in de openbare sector.
 • Voldoende kennis hebben van de courante toepassingssoftware.
 • De waarden respect, positief zijn, innoveren en kwaliteit hoog in het vaandel dragen.
 • Een peoplemanager zijn, medewerkers kunnen helpen bij hun ontwikkelingBetrouwbaar en assertief zijn
 • Analytisch en synthetisch kunnen denken

 


Functiebeschrijving

 • U vervult de wettelijk en decretaal voorgeschreven taken.

Het is de bedoeling dat de financieel directeur de activiteiten van de financiële dienst binnen de gemeente Kraainem leidt en door middel van planning, organisatie, coördinatie, opvolging, evaluatie, rapportage en bijsturing de doelstellingen van het bestuur via een effectief, efficiënt en kostenbewust beheer kan waarmaken.


 

Aanbod

 • Een voltijdse statutaire tewerkstelling met 1 jaar proef 
 • Bezoldiging volgens salarisschaal van financieel beheerder Klasse 2 + 30% (gekoppeld aan index): 
  Min. brutomaandsalaris = € 5161,90
  Max. brutomaandsalaris = € 7624,00
 • Dienstvoertuig
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro, gratis hospitalisatieverzekering
 • Een gunstige vakantieregeling

 


Selectieprocedure

De selectie voor de aanwerving als financieel directeur wordt uitbesteed aan een extern erkend selectiebureau.
De kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan selectieproeven. De selectieproeven worden in het Nederlands afgenomen. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

 


Interesse?

Bezorg je schriftelijke kandidatuur met cv, en kopie diploma, ten laatste op 16/05/2018 aan het college van burgemeester en schepenen, A. Dezangrélaan 17 in 1950 Kraainem, of per mail naar: personeelsdienst@kraainem.be.

Uitgebreide functiebeschrijving/functieprofiel en meer informatie kan u bekomen op de personeelsdienst op het nummer 02/719.20.47 of via personeelsdienst@kraainem.be

Navigatie