Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Financieel directeur
1 januari 2017 verenigden stad en OCMW met Zorg Leuven alle zorgdiensten van het lokale bestuur in één overkoepelende organisatorische zorgeenheid, die een toegankelijke en vooral kwaliteitsvolle zorg voor alle Leuvense burgers ambieert.

Om te kunnen blijven rekenen op een sterke openbare dienstverlening waarbij kwaliteit en betaalbaarheid primeren werd de keuze gemaakt in te zetten op een bundeling van het Leuvens zorgaanbod van thuiszorg, kinderopvang en ouderenzorg.

Vacature Financieel Directeur (A5a-A5b)


Functie

Als financieel directeur sta je aan hoofd van de financiële dienst en ben je verantwoordelijk voor het strategisch financieel management van de organisatie.

Je staat in voor de boekhouding, de meerjarenplanning, de financiële rapportering, de interne financiële controle, …  In deze strategische functie stuur je een team bestaande uit boekhouders en administratieve krachten, een hoofdboekhouder en een financieel adviseur waarbij jullie een effectief, efficiënt en kostenbewust financieel beheer nastreven. Je zorgt voor een proactieve financiële planning en vertaalt dit naar innovatieve processen en systemen.

Je werkt nauw samen met de leden van het managementteam waarbij je vanuit jouw rol het beleid ondersteunt bij het nemen van strategische beslissingen. Hiervoor zorg je voor een adequate rapportering en relevante analyses en vertaal je complexe financiële informatie naar diverse actoren.

Je onderhoudt je professionele contacten zowel binnen als buiten de organisatie en rapporteert aan de algemeen directeur.

Meer info over de functie: zie Infobrochure_FinancieelDirecteur.pdf

Kom langs op ons kennismakingsmoment op vrijdag 7/9 tussen 16u en 18u en ontmoet een collega of je leidinggevende.  WZC Edouard Remy, A. Vesaliusstraat 10 te Leuven – vrije toegang.


Profiel

Je hebt de Belgische nationaliteit en jouw interesse in de mens en zorg maken van jou een financieel directeur die met ons streeft naar betaalbare, kwalitatieve zorg en opvang op maat voor iedereen in onze stad.

Aanwervingsvoorwaarden:
Beschikken over een masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld, aangevuld met 4 jaar relevante professionele ervaring op financieel management niveau en een eerste ervaring als leidinggevende.

 

Aanbod

1.   Loon en statuut

 • Statutaire aanstelling met een inlooptijd van 12 maanden. 
 • Aanleg van een wervingsreserve met een bindende rangschikking.
 • Loon: Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit.  Geldelijke anciënniteit opgebouwd in de publieke sector neem je onbeperkt mee, voor deze functie is er geen beperking van overname van relevante privéanciënniteit omdat zowel boekhouder als leidinggevende van een dienst voor boekhoudkundige en financiële audit en controle een knelpuntberoep is (zie lijst VDAB 2018).
  De functie is ingeschaald op niveau A5a-A5b
  • Loon van minimum € +/- 4378,73 bruto per maand o.b.v. 4 jaar anciënniteit.
  • Loon van minimum € +/- 4929,56 bruto per maand o.b.v. 10 jaar anciënniteit
  • Loon van minimum € +/- 5724,42 bruto per maand o.b.v. 20 jaar anciënniteit
 • Er kan mogelijks een managementtoelage van maximaal 8 % van het geïndexeerde brutojaarsalaris worden toegekend bij uitstekende prestaties en realisaties van de vooropgestelde doelstellingen.  Na elke evaluatieperiode wordt beslist over de toekenning en het percentage.

2.   Aanvullende voordelen

 • Maaltijdcheques van € 8, met een eigen bijdrage van € 1,14
 • Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk
 • Gunstige verlofregeling: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, 14 feestdagen en vrij op Leuven Kermis.
 • Glijdende werkuren
 • Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, interessante tarieven voor je gezinsleden
 • Samenaankoopdienst KUL vb. kortingen bij pretparken, handelaars, …


Bijkomende vereisten (toelatings- en aanwervingsvoorwaarden)?

 • Bij je indiensttreding bezorg je ons een recent uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag op dat moment niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten, bent Belg en voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.


Solliciteren

Solliciteren kan je online via https://www.zorgleuven.be/vacatures tot en met 19 september 2018

Laad volgende documenten op bij je sollicitatie:

 • Nederlandstalige motivatiebrief
  (Tip: licht de eventueel gevraagde kennis en/of ervaring uitgebreid toe)
 • Uitgebreid en overzichtelijk Nederlandstalig CV
 • Kopie van het vereiste diploma (master)

  Opgelet, bij een onvolledige of laattijdige kandidatuur word je niet uitgenodigd voor de selectieprocedure.

Meer info

Bekijk de volledige infobrochure: Infobrochure_FinancieelDirecteur.pdf

Navigatie