Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

expert omgeving
 

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad.
Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als:

 

expert omgeving

(m/v) - (B1-B3) - voltijds - contractueel - met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar - knelpuntberoep

 

U leidt als expert omgeving (specialiteit ruimte) diverse private en publieke stedelijke ontwikkelingen in goede banen voor de stad. U bent daarbij o.a. betrokken bij de voorbesprekingen, bij de vergunningsverlening, bij de projectdefinitie en bij de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).


Aanwervingsvoorwaarden

  • U heeft bij voorkeur een masterdiploma in de stedenbouw en ruimtelijke ordening. Een academische bachelor of master die rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding master in de stedenbouw en ruimtelijke planning en een professionele bachelor komen ook in aanmerking, op voorwaarde dat u bereid bent een bijkomende opleiding te volgen en uw affiniteit met de functie verduidelijkt in een bijkomende motivatie.
  • U slaagt voor de selectieprocedure: een schriftelijke test op 13 november 2017 en een interview op 28 november 2017.


 

Wij bieden

Een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van expert is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in niveau B1 bedraagt minimum 28.949,82 en maximum 39.073,89 euro.
Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor deze functie krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

 


Solliciteren?

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 25 oktober 2017 aan het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.


Bijkomende inlichtingen, het volledige functieprofiel en uitgebreide aanwervingsvoorwaarden kunt u krijgen bij de dienst personeel & organisatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals  (tel. 014-28 50 50, info@herentals.be). U vindt deze informatie ook op www.herentals.be/vacatures.

Navigatie